رحمان

«ماندلا – ماندلاست، بزرگ و اسطوره»

صفر قهرمانی، معروف به صفرخان، مردی اساتیری در تاریخ مبارزات مردم ایران، نزدیک به سی و دو سال از عمر پربار مبارزاتیش را در زندانهای رژیم شاه گذرانیده بود و پس از انقلاب بهمن 57 آزاد شد؛ اما هنگامی که نلسون ماندلا، رهبر بزرگ مبارزات ضد جداسازی نژادی در آفریقای جنوبی در سفر خود به تهران خواستار دیدار با او شد، به دلیل مخالفت حکام جدید ایران، نتوانست او را ملاقات کند. او به یقین پی برده بود که شیر آهنکوه مردی در ایران هست که بر فراز قله ی شرافت انسانی ایستاده است و خود نتوانسته است به دیدار او دست یابد.

بحران سیاسی و بی کفایتی رهبران رژیم

رژیم ج. ا با پیشبرد سیاستهای ضد ملی و ضد مردمی در سالیان گذشته، به ویژه در زمینه انرژی هسته ای دچار فروپاشی و ریزش نیرو در هرم و بدنه قدرت شده و مشروعیت خود را از کف داده است. تشدید شکاف در ساختار سیاسی و بالا گرفتن تضاد میان دولتیان واکثریت مردم، با رویکرد و گرایش به نظامیگری محافل راست افراطی داخلی بیش ازپیش همراستا شده، و روحیه هیستریک جنگ افروزی را در محافل نظامی- امنیتی دامن زده است.

پروژه ی "جریان انحرافی" در انتهای راه

جراحی گروه قدرتمدار، موسوم به "جریان انحرافی"، چه پیش از پایان دوره ی کنونی ریاست جمهوری و چه پس ازآن، ریزشی نو و کمابیش فراگیر را در ساختارهرم قدرت برجا خواهد نهاد و بی تردید بحران مشروعیت را در حاکمیت اسلامی بیشتر دامن خواهد زد و آن نظام را در آستانه ی بحرانی دامنگیرتر و دشواریهای پیش بینی نشده ی جدیتر قرارخواهد داد؛ دشواریهایی که گذر از آنها چندان نیز به آسانی میسر نخواهد بود.

بخش: 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - رحمان