رحمان

مهم‌ترین وظیفه‌ی کنونی همه‌ی نیروهای ترقی‌خواه ایران چیست؟

اما نکته‌ی مرکزی این چالش چگونگی برخورد حاکمان است. آنان در مقابل خواسته‌ی بحق کارگران به نیروهای نظامی و امنیتی متوسل شدند و با دستگیری شبانه‌ی کارگران نشان دادند هیچ تغییری در سرشت و عملکردشان پدید نیامده است؛ و نظام ولایت فقیه همچنان حامی سرسخت غارتگران و مافیای خصولتی در مقابل زحمتکشان است.
امروز کارگران شرکت ملی فولاد و طرح نیشکر هفت تپه پیش‌تازان جنبش کارگری کشور هستند و همبستگی با آنان و فراهم کردن راه‌های هم‌یاری با این پیش‌تازان خستگی‌ناپذیر در واحدها و کارخانه‌های دیگر از مهمترین وظیفه‌های کنونی مردم دربند کشور ماست که نمی‌توان و نباید از آن غافل ماند.

بخش: 

سخنی با دوستداران رحمان هاتفی

در زادروز او

گفتی روزبه سرود وجدانش، یاد تیزابی یادی همواره در ذهنش، حمید اشرف نمایشگر شرافت وجودش، کتیرایی اسطوره ساز حماسه اش، و بیشمار انسانهایی که سرود آخرینشان در آوردگاهی خونین سروده شد و به بار نشست درژرفای وجودش در یاد او بودند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - رحمان