رحمان

به بهانۀ ترور کاریکاتوریست‏های شارلی ابدو

تروریسم شوم است، ویرانگر است و مخرب. حتی تروریست‏ها آشکارا از ترور دفاع نمی‏کنند و امروز ترور نوعی جنایت محسوب می‏شود و هیچ جنایتکاری از جنایت محض دفاع نمی‏کند. اما بسیاری از ترورها، با شبه تئوری و شبه ایدئولوژی ایدئولوگ‏های تروریسم توجیه می‏شوند!!؟ و بهتر است بگوئیم جنایتکارانی هستند که اعمال ضد انسانی خود را در پشت نظریات آسمانی و مقدسات دینی پنهان می‏کنند، صرف نظر از اینکه در ورای ترور چه نیت و عقایدی وجود داشته باشد، اصل و جوهر جنایت توجیه‏پذیر نیست و با مقدس‏ترین عقاید دینی و کتب آسمانی نمی‏توان آن را درست پنداشت.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - رحمان