اجتماعی

بیژن باران

رهبر مسئول پاسخگویی قانونی به اتهامات مالی و جنایی گذشته خود است. او بحران شخصی، اجتماعی، سیاسی را با ساده گویی نتیجه عوامل بیرونی، صوری، اعتقادی، توطئه ای قلمداد و تبلیغ می کند؛ به عوامل درونی بخاطر ساده نگری و عدم تخصص مشعر نیست. قتل نفس- چه دکتر ارانی و اسعد بختیار در زندان قصر و همبندان جزنی در اوین باشد چه اعدام ۴ هزار جوان محبوس سیاسی و ۲۰۰ قتل زنجیره ای باشد- در جهان مدرن قبیح بوده؛ تعاقب دادگاهی امران بدون شمول مرور زمان دارد

مروئه وامقی

در مواجهه کودکان با خشونت خانگی کودک می آموزد که می شود در خانواده که قاعدتاً امن ترین مکان برای کودک است، خشونت کرد و این امری بدیهی و معمول است. از آنجا که خشونت در خانواده معمولاً فرایندی درازمدت است و سال ها ادامه می یابد تاثیرگذاری آن بر شکل گیری رفتارهای کودکان در بزرگسالی و در تعامل با دیگر افراد خانواده قابل توجه است

کاوه مظفری

به جای فاصله گرفتن از نهادهای موجود، باید تلاش کرد که با حفظ هویت و تاکید بر خواسته های مردم، برای تغییر آنها تلاش کرد. در تجربه ارائه پانزده هزار امضاء به مجلس نیز چنین رویکردی مبنای عمل قرار گرفت. به طوری که کنشگران این حرکت، نهادهای موجود را به قدرت مستقر واگذار نکردند، بلکه برعکس این نهادها را مخاطب مطالبه زنان برای ایجاد تغییر قرار دادند. چنین حرکتی، به نوعی تابوشکنی در فضای سیاست زده جامعه ایران به حساب می آید، بویژه در شرایط پس از جنبش سبز که دوقطبی بودن فضا بیش از آنچه که واقعیت دارد تبلیغ می شود

شیرین پاریاب

مادرش ادامه می دهد: «البته یک سال مانده به مرگ نعیمه کتک خوردن هایش کم می شود. بعدها پی بردم که علتش تسلیم دخترک بیچاره ام بود. نعیمه در ده سالگی مدرسه را ترک می کند، چون بمانی سر کار می رود و تمام مسئولیت های خانه به عهده او قرار می گیرد. با این همه او اعتراضی نمی کند

تقی روزبه

جنایاتی همچون قتل شهلا جاهد نشان دهنده آن است که جنبش ضداعدام هنوز آن قدر توانمند نشده است که کفه هزینه های این گونه جنایات را بر"مزایای" آن برای رژیم سنگینتر کند. از این رو راهی جز گسترش دامنه جنبش مخالفت با اعدام تا سنگینترشدن کفه آن به زیان رژیم و اجتناب از پرپرشدن جانهای دیگر وجود ندارد

آزاده دواچی

ثال شهلا و شهلاها و حتی فرزاندانی که می توانند چهارپایه را برای اعدام بکشند، قربانی یک سیستم شده اند. سیستمی تماما مردسالار که هنوز هم قربانی اش را می گیرد. قربانیان قوانین نابرابر و سنتی که نه تنها به دنبال علت قتل نمی گردد، بلکه فرد قربانی را هم اعدام می کند

جهان ولیان پور

پژوهش و قلمی کردن تمام ریشه ها، عادات و خصلت های فرهنگی یک کشور امری ناممکن است. این مطلب ... کوشش می کند که خصلتهای بازدارنده و پیشبرنده فرهنگ ایرانی در گفتمان با مردم دیگر را به اختصار توضیح دهد. تامل در این داده ها، گفتمان و رابطه ما با ملیتهای دیگر را چه بعنوان فرد و چه بعنوان یک ملت بهبود می بخشد

به مناسبت 25 نوامبر، روز بین المللی امحای خشونت علیه زنان، میزگردی با حضور حقوقدانان، شهین دخت مولاوردی و اشرف گرامی زادگان و دکتر حوریه شمشیری میلانی، پزشک متخصص زنان، برگزار شد که طی آن نگاه قانون گذار، برنامه ها و سیاست های مرتبط با خشونت خانوادگی در ایران مورد چالش قرار گرفت و تاثیر این نوع خشونت بر سلامت زنان بررسی شد.

با حضور شهین دخت مولاوردی، اشرف گرامی زادگان و حوریه شمشیری میلانی

بهنام ابراهیم‌زاده

بهنام ابراهیم زاده که نتوانسته دغدغه های خود را فراموش کند، در کنج زندان نیز به کودکان کار و خیابان می اندیشد . او که عضو انجمن کودکان کار و خیابان نیز هست، بارها پای درد دل کودکان کار نشسته است. وی که 22 خرداد ماه امسال بازداشت شده ، همچنان در بلاتکلیفی کامل به سر می برد . برگزاری دادگاه این فعال مدنی نیز بارها به تعویق افتاده است

امیر نیک پی

گفتگو با دکتر امیر نیک پی ممکن است گاهی قانون در جامعه ای هم فاز یا قدری پیشرو باشد. اما الزاماً به این معنا نیست که بخشی از این جامعه روزی به یک سنت عقب مانده باز نگردد. پس، نمی توان گفت وقتی جامعه ای دموکراتیک شد، امکان ندارد به دیکتاتوری برگردد یا اکثریت یا بخشی از مردم خواهان روابط سنتی نشوند. نکته اساسی این جاست که وقتی در این شرایط به عقب برگردیم، دیگر سنتی نیستیم بلکه "سنت گرا" هستیم

جهان ولیان پور

شهروند نگهبان فردی است که خود را مجری قانون می پندارد و افرادی را که در دید او نامطلوب هستند، خودسرانه به مجازات می رساند. گاهی شهروند دلسوزی است که سعی در نجات "معصومیت" دارد و افرادی را که در دید او ظالم هستند به مجازات می رساند. گاهی مردی از اعضای خانواده است که زنی را به علت چیزی که در دید او خیانت ناموسی محسوب می شود، به قتل می رساند. و گاهی فرد متعصبی است که وجود گروه های دیگر را "تهدید"ی برای جامعه به حساب می آورد و در جهت سرکوب آن ها برمی آید

جهان ولیان پور

در جامعه دمکراتیک، خشونت دیگر ابزار مشروعی برای حل اختلافات یا بیان احساسات نیست و انضباط درونی به ترمز شورش های احساسی تبدیل شده است. همچنین مقررات، کنترل های اجتماعی و خوداجباری اخلاقی باعث کمترشدن خشونت شده اند

آزاده دواچی

آیا این نوع محدودیت های سختگیرانه، در کنار محدودیت های دیگر همچون محدودیت های پوششی، حذف فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دختر و پسر به عنوان اعضای برابر از یک جامعه نیست؟ این رفتارها جز اینکه رفتار اجتماعی یک سری از افراد جامعه را محدود کند آیا تاثیر دیگری هم بر کیفیت تحصیلی خواهد داشت؟

پروین بختیارنژاد

در این مبارزه جانهای بیشماری به نام «ناموس» قربانی شدهاند. ولی خبر تعداد اندكی از این قربانیان به گوش من و شما رسیده است. بقیه آنها در تنهایی و گمنامی جان خود را از دست دادهاند. اما اگر زنده میماندند بر آن بودند به گونهای دیگر زندگی كنند. به این قتلها، «قتلهای ناموسی» میگویند

مجید ملکی

من با تعداد زیادی از زندانیان زن صحبت کردم که جرم اکثر آنها قاچاق مواد مخدربود. خودشان واضح نمیگفتند ولی تقریبا همهشان جرم همسرانشان را به عهده گرفته بودند. آنها میدانند که اگر شوهرشان به زندان بیافتد، بچهها از گرسنگی خواهند مرد. هردو باهم برای حمل مواد وقروش آن اقدام میکنند اما وقتی قرار به دستگیری است، زن میگوید:" مال من است" و مرد میگوید:" من خبر نداشتم". حتا اگر مواد در خانه باشد

پرویز داورپناه

كودكان كار باید بتوانند سهمی از حق خود برای كودكی را ادا كنند و مانند سایر شهروندان از حقوق انسانی مانند آموزش، بهداشت، تغذیه مناسب، اوقات فراغت، تامین اجتماعی و ... برخوردار شوند نه آنكه به واسطه فقر و شرایط نامناسب كاری با سایر معضلات مانند اعتیاد، آزار جنسی و ... دست و پنجه نرم كنند

جمعیت سالمندان در سال 1415 شمسی به 14/5 درصد و در سال 1425 نیز به 12 درصد میرسد، كه این رقم انفجار سالمندی در جهان شناخته شده است/تعداد سالمندان زن كه به تنهایی زندگی میكنند و یا به خانواده خود وابسته هستند، زیاد است

اسماعیل حسن پور

روی آوری به حفظ و آموزش به زبان مادری نه تنها باعث حفظ هويت فرد می شود بلكه كودكان چند زبانه در مقايسه با همسالان خود از موقعيت علمی بهتری نيز برخوردار بوده اند

محمدرضا شالگونی

حتی اگر همه افزایش قیمت کالاهای اساسی از طریق پرداخت یارانه های نقدی جبران شود، باز ممکن است هزینه کالاهای اساسی در مجموع هزینه های خانوار بالا برود و مجال آنها را برای بهره مندی از حتی آموزش و بهداشت از بین ببرد

ترجمه از:
بنفشه جمالی

این اطلاعات گویای وضعیت کنونی کشورها هستند و گرچه بسیار جامع نیستند اما تصویرگر حقایق، دشواری ها و فرصت هایی هستند که برای اجرای عدالت باید در خانواده ها و قوانین دیده شوند

صفحه‌ها