گزارشها

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در ایران

گزارشها حاکی از آنند که در روز جمعه، 29 آذر ماه، کارگران این کارخانه توانستند مبالغی برابر با دو ماه از هفت ماه حقوق معوقه خود را از حسابی که بدین منظور باز شده بود، مجموع مبلغ ده میلیون ریال، برداشت کنند. اما تاریخ و چگونگی پرداخت باقیمانده طلب کارگران هنوز نامعلوم است

گفت وگوی شهرگان با یک همکار سازمان ملل: چگونه آرای کشورها خریداری می شود؟

  • چند سال پیش جمهوری اسلامی به یک کشور دیگر قول داده بود که در ازای رای مثبت به No Action Motion یک باند فرودگاه برای آنها بکشد؛
  • جمهوری اسلامی و بسیاری از دیگر کشورها استفاده از این قاعده را از زیمبابوه یاد گرفتند؛
  • ناگهان نظر آنها تغییر کرد. بعد NGO های حقوق بشری کشف کردند که دولت جمهوری اسلامی به آنها وعده داده بود که ...

ما خواستار تصويب و اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى، و نظام پرداخت هماهنگ حقوق هستيم". اين فشرده آن چيزى بود كه معلمان تهران و نمايندگان تشكل هاى فرهنگيان سراسر كشور را روز ١۶ بهمن در مقابل مجلس شوراى اسلامى گرد آورد

علی صمد

ما دلايل مختلفى براى حفظ محل تحصن داشتيم يكى اين بود كه تعطيلى محل اكسيون شايد مى توانست در دادن جواب ها اخلال بوجود آورد. دليل ديگر اين بود كه ما با تعدادى از هم وطنان از هفت ماه پيش مشتركاً اكسيون را آغاز كرده بوديم و مى دانستيم كه اين دوستان به لحاظ حقوقى و اجتماعى در وضعيت غيرقانونى كامل به سرمى برند و ما نمى خواستيم كه آنها بعد از توقف اكسيون در خيابان ها به سربرند و همه تلاش ما اين بود كه در مذاكراتمان شرايطى را ايجاد كنيم كه آنها يك كارت نارنجى دريافت كنند

محمدصدیق کبودوند

راديو رسانه: در كردستان چه مى گذرد عنوان مصاحبه اى است با آقاى محمدصديق كبودوند رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

راديو رسانه:
 آقاى كبودوند با سپاس از شما براى قبول دعوت اين مصاحبه. جناب كبودوند در هفته ها و روزهاى اخير ايران و جهان شاهد فشارهاى زيادى از طرف رژيم جمهورى اسلامى در منطقه كردستان بوده است. بگير و ببندها، بستن روزنامه ها، محدود كردن يا تعطيل كردن ارگانهاى مدنى و فشار بر فعالين مدنى و سياسى همه از اين دسته است. با توجه به اين مسائل،مى خواستم بپرسم علت اصلى اين فشارها بر كردستان چيست؟ 

محسن مقصودی

حضور جوانان و نوجوانان چشم گير بود و شور و ذوقى به مجلس مى داد. هر يک به يکباره دوستان زيادى پيدا کرده بود و در تعجب از اينکه اين چه شب و چه رسمى هست که مى تواند هموطنان گوشه گيرش را در کنار هم تا دير هنگام قرار دهد. کم کم به رازهاى ماندگارى ايرانيان پى مى برد.

عده‌اى از زنان و مردان آزاديخواه با سرودن شعرها و يا خواندن مطالب سوسياليستى و طرح آن به عنوان تنها راه حل نجات بشريت براى حضار، مراسم را گرمايى خاص بخشيدند و در حدود ساعت ۴۵-١٠ ضمن يادآورى از قرار با ماموران براى اتمام گردهمايى عکس‌هاى عزيزان خود را برداشتند و در حرکتى نمادين مانند سنت هر ساله به دور گلستان به‌راه افتادند تا مراسم را به اتمام برسانند.

از شوراى حقوق بشر سازمان ملل که تشکيل آن اميد تازه‌اى براى پيگيرى موثرتر روند حقوق بشر در کشورهاى نقض‌کننده اين حقوق به ما داده است، درخواست مى‌کنم که پرونده حقوق بشر ايران، در مورد احمد باطبى را در دستور کار خود قرار داده، و براى آگاهى از وضعيت او هيئتى را به ايران اعزام کند و خواستار آن شود تا مطابق با موازين حقوق بشر با وى برخورد شود و احمد باطبى بتواند از حقوق اوليه که حق هر انسانى است برخوردار شود و در بيرون از زندان به درمان بيمارى‌هايش که محصول دوران زندان است بپردازد.

من از تمام حضار، از تمام آزادى خواه هاى دنيا، از نمايندگان حقوق بشر خواهش مى کنم براى پى گيرى وضعيت احمد تلاش کنيد. نگذاريد يک بار ديگه اينجا جمع بشويم براى اين که در سوگ احمد هم بشينيم.

• ما هم مانند همه فعالان سياسى، فرهنگى، دانشجوئى و مطبوعاتى خواستار تشکيل فورى يک "هيات حقيقت‌ياب مستقل" براى کشف و اعلام واقعيات مربوط به اين مرگ مشکوک به افکار عمومى بوده و نسبت به تکرار چنين رويدادهاى تکان دهنده‌اى در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها - به ويژه مکان‌هاى نگاهدارى زندانيان سياسى، دانشجوئى و مطبوعاتى هشدار جدى مي‌دهيم.

سرنوشت پرونده ى او به سرنوشت پرونده ى زهرا کاظمى دچار خواهد شد. عوامل موثر در اين فاجعه مى خواهند بى درنگ نشانه هاى جرم خود را در زير خاک پنهان کنند.

آغاجری همچنين در پايان سخنان خود با طرح اين پرسش كه چرا به اين سرعت پيكر اكبر محمدی دفن می شود خواستار تشكيل يك كميته حقيقت ياب برای روشن شدن دليل مرگ اكبر محمدی شد .

امیرفرشاد ابراهیمی

حضور خبرنگاران تلويزيون و روزنامه هاى تركيه و همچنين خبرنگار سى ان ان و الجزيره براى همه ما تعجب آور بود... اندكى بعد تعدادى از هواداران حزب كمونيست تركيه نيز به تجمع پيوستند تعداد كمونيستها كه حدود بيست الى سى نفر ودرلباسهاى متحدالشكل مشكى رنگ بود گرچه براى هدف خاص خودشان بود اما به نحوى با موضوع ايران مرتبط بود

سخنرانان غالبا خواستار آزادى همه‌ى بازداشت شدگان اخير جنبش کارگرى، دانشجويى، مطبوعات، اعتراض‌هاى قومى و همه‌ى زندانيان راه آزادى شدند. آنها در عين حال بر وخامت اوضاع زندانيان به‌ويژه در شهرستانها که از هر گونه امکان رسانه‌اى و خبررسانى محروم و از اين رو دستخوش ستم دوگانه‌اند، تاکيد کردند

پیمان پاک مهر

در اين شرايط آمريكا نمی‌تواند با كشورهاى ناقض حقوق بشر و غيردمكراتيك وارد معامله جدى شود، خصوصاً وقتى شرايط جهانى را به نحوى شكل داده است كه يك خاكريز بيشتر نمانده كه ماده ۷ منشور ملل متحد را عليه ايران در شوراى امنيت به تصويب برساند. اين هم مانع ديگرى بر سر راه تحديد آزادى ها است.

اين جايزه حق زندانيانی است كه در تابستان ١٣٦٧ در زندانهای سراسر كشور اعدام شدند. اين جايزه حق افرادی است كه در راه اطلاع رسانی، روزنامه‌نگاری و دفاع از آزادانديشی ترور و فلج شدند. اين جايزه حق كليه دگرانديشانی است كه طی سالهای گذشته زندانی و از حقوق اجتماعی محروم شدند

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - بلژیک

منصور اسانلو مدير سنديکا همچنان در زندان به سر ميبرد و تمام تلاش همکاران وى براى رهايى اسانلو تاکنون بى‌ نتيجه مانده است.
بسيارى از کارگران ايرانى ماههاست که حقوق دريافت نکرده اند و کارخانه هاى نساجى در آستانه ورشکستگى قرار گرفته اند.

روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در ٢٢ آوريل ٢٠٠۶ مراسمى در ۷٢ سالگى حزب کمونيست عراق در پاريس برگزار و سازمان فدائيان (اکثريت ) به آن دعوت شد. سالن با شعار جبهه مردمى براى آزادى، استقرار دولت وحدت ملى براى برقرارى امنيت و حاکميت حکومت دموکراتيک، استحکام وحدت ملى، انحلال گروه‌هاى مسلح و تدارک شرايط سياسى و نهادهاى دولتى جهت پايان بخشيدن به اشغال نظامى بيگانگان و زندگى آرام و در خور و شايسته، تزئين شده بود. در اين مراسم پيام روابط بين‌المللى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ـ فرانسه به شرح زير قرائت شد:

همانطور که در جنگ ايران با عراق، اعراب همه از عراق حمايت کردند. وى در قسمت آخر سخنرانى خود گفت وظيفه اپوزيسيون اينست که در اين شرايط خواستار صلح و خلع سلاح اتمى در منطقه بشود و با همکارى نيروهاى مترقى منطقه در اين راه عمل کند. با اينکا يک گام به پيش بردارد.

حمید اشرف نیا

مردم در سطحى وسيع چنين مى انديشند که اگر در عراق که در آن تنها دو قوم در جوار هم زندگى ميکنند، چنين مشکلات بزرگى بروز کرده است، پس در ايرانى که هفت قوم و مذاهب بسيارى در آن در کنار هم زندگى ميکنند، چه پيش خواهد آمد؟

صفحه‌ها