سپیده یوسف زاده

کودکان شهروند

منشور حقوق شهروندی با همه ی کاستی هایی که دارد می تواند فرصت خوبی برای شکل دادن به گفتگوی عمومی تر، و تعامل بیشتر در خصوص مفهوم عملی شهروند باشد. یکی از ابهامات کلیدی در منشور در مورد تعریف شهروند است. شهروند کودک، شهروند زن، شهروند مرد، شهروند بلوچ، شهروند سالمند، شهروند با معلولیت جسمی… با چه تفاوت هایی در منشور دیده شده اند؟ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به چه شکل توزیع و بازتوزیع می شوند تا تفاوت های آنها در نظر گرفته شود و حقوق آنها نیز به طور برابر تأمین شود؟‌

بخش: 

بازگشت «نیما» دومین قربانی کودک آزاری به آغوش شکنجه گرانش و جای خالی نهادهای حقوق کودکان

یکی از خلاء های عمده در زمینه حقوق کودک در ایران خلاء سازمانهای بین المللی است. متاسفانه در ایران سازمانهای بین المللی که در زمینه حقوق کودک از تجربه طولانی برخوردارند فقط برای مدت کوتاهی در شرایط اضطراری حضور داشته اند. حضور سازمان نجات کودکان پس از زلزله بم یکی از این موارد است. موانع کاری که سازمانهای غیردولتی بین المللی در ایران با آن مواجه هستند امکان فعالیتی موثر را به آنها نمی دهد

به بهانه روز جهانی خانواده: از «آمنه و مجید» تا هر آنچه باید در خانواده مخفی بماند

و همه اینها شرم هایی بود که باید مخفی می ماند. از بچگی یاد می گرفتیم این رازها فقط در خانواده می ماند. صورتها با سیلی سرخ میشد. فقر و همه آن تلخی ها که گفتم شکست فردی بود. تنها او - قربانی - مقصر بود و بس. بقیه که نه دچار اعتیاد شدند و نه تجاوز و نه تلخی همه آن شکست های فردی را در خانواده به تلخی بلعیدند و شرمسار شدند

اشتراک در RSS - سپیده یوسف زاده