اطلاعیه‌های گروه‌های کار و تشکیلات کشورها

بمناسبت روز جهانی کارگر، جلسە ای در روز ٣٠ آوریل در ساعت ٨ شب بە وقت اروپا مرکزی. ساعت ٢ بعد از ظهر بە وقت شرق آمریکا و کاناد و ١٠:٣٠ دقیقە شب بە وقت ایران در اتاق پالتاکی سازمان فدائیان خلق...

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با کمال تاسف اطلاع یافتیم که یاردیرین سازمان، فعال صلح و آزادی ، تلاشگراهداف ۸ مارس و از مادران صلح ، یاران وعزیزان خودرا ترک نمود وآنها را با غم واندوه فقدانش تنها گذاشت.

نظر1
گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما این پیروزیها را که قبل از هر چیز نشان از استعداد درخشان و میل به پیروزی ورزشکاران میهنمان دارد را به مردم , ورزشکاران , مربیان و جامعه ورزشی تبریک گفته, همراه با آنان از این پیروزی های ارزنده...

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما بار دیگر در سالگرد تجربە جمهوری کردستان و این بار در هفتادهمین سال آن، این دستاورد گرانقدر و این آزمون تاریخی پرتو افکن بر آینده را بە مردم کردستان تبریک می گوئیم و بویژه با تاکید بر تجارب مثبت...

نظر1
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

آثار بی شماری از رفیق محسن پور در موسیقی برجای مانده است. ميهن ما با مرگ او صدای ساز یک خنیاگر زنده دل را از دت داد. ولی صدها تن از شاگردانش در پهنه موسیقی راه او را ادامه خواهند داد. هنوز ترانه...

رفقاى ما كه بهمراه چند جريان سياسى ديگر از تلاشگران برگزارى اين گردهمائى مي باشند همه مدافعان حقوق بشر را به شركت در اين تظاهرات فرامي خوانند.
سازمان فدائيان خلق ايران اكثريت (پاريس)...

انتخابات خبرگان و مجلس دهم، فرصتها و تهدیدها

نظر1

انتخابات خبرگان و مجلس دهم ، فرصتها و تهدیدها
هلند- شهر دلفت
زمان – شنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۱۶ دهم بهمن ۱۳۹۴
برگزار کننده
سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) – هلند
ساعت و...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - نروژ

ما رفقای تشکیلات سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت در نروژ بە شما صمیمانە تسلیت می گوئیم و خود را در غم شما شریک می دانیم.

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

طیف دمکراسی خواه آرزومند برپایی یک ایران دمکراتیک و بری از هر نوع تبعیض و خواستار عدالت اجتماعی برای همه ایرانیان، در مواجهه با این رویداد تاریخی هنوز هم شوربختانه دچار پراکندگی هستند، با تفاسیر و...

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دانشگاه نقشی بی بدیل را در مواجه با بنیادهای کهنه و عقب مانده فرهنگی جامعه ايفاء می کند. در گذشته اگر تعداد دانشگاه ها از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رفت، اکنون اما مراکز دانشگاهی تا شهرهای کوچک...

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پیروزی و درخشش زنان فوتسال میهن و افتخار آفرینی آنان موجی از شادی و نشاط را برای مردم و جامعه ورزشی میهنمان آفريده است. ما نیز از این پیروزی شادمانیم و سرافرازی ورزشکاران میهن را آرزومندیم.

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سال گذشته در چنین روزهائی علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی درجمع رؤسای آموزش و پرورش کشور گفت: "امسال حتی یک دانش‌آموز ۶ تا ۱۰ ساله نباید خارج از مدرسه بماند، از مهر بی‌سواد تولید...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گرچە هنوز علت واقعی مرگ این فعال کارگری توسط پزشکی قانونی اعلام نشدە اما عطف بە مقاومت شاهرخ زمانی و سوابق برخوردهای مسئولین زندان احتمال دادە می شود او برای ارعاب و شکستن مقاومت کارگران و معلمان...

ما نيروی چپ ايرانی که مشترکآ در جشن اومانيته شرکت داريم، از برآمدهای جديد نيروهای چپ در سطح جهان، خوشحاليم و با حضور در ميان ياران خود از کشورهای مختلف، پيرامون این موفقیت ها و به ویژه در رابطه با...

نظر1

حزب توده ايران - هلند
سازمان فدائيان خلق ايران - هلند
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - هلند
کانون زندانيان سياسی - هلند

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

چهارمین قهرمانی پیاپی در جام جهانی بر شما و بر ما ایرانیان مبارک باد!
ما فداییان خلق ایران (اکثریت) چهارمین قهرمانی پیاپی شما در آوردگاه جام جهانی را به شما و همۀ جوانان و مردم ایران تبریک...

گروه کار تبلیغات سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

و در پایان، ضمن اعلام حمایت از جنبش فمینیستی ایران و تاکید بر این نکته که نیرومند شدن چپ در ایران، به دست‌یابی زنان به حقو‌ق‌شان یاری خواهد رساند، آمده است: " ما با باور به جدایی دين و دولت، آزادی...

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بازسازی دمکراتيک ـ جنسيتی جامعه ایران است که بدون تغيير بنيادين در مناسبات و قوانین زن ستیر امکان پذير نيست و تلاش برای ايجاد چنين تغييراتی را نيز تنها به عهده زنان نمی دانيم بلکه معتقديم که با...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - تورنتو

اين وضعيت از ما نیروهای معتقد به دمکراسی و جمهوريت می طلبد که صفوف خود را فشرده تر ساخته و با مبارزه مشترک و مسئولانه در جهت استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی در کشورمان فعالیت نماییم. همچنین ما بر...

صفحه‌ها