اطلاعیه‌های گروه‌های کار و تشکیلات کشورها

انتخابات خبرگان و مجلس دهم ، فرصتها و تهدیدها
هلند- شهر دلفت
زمان – شنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۱۶ دهم بهمن ۱۳۹۴
برگزار کننده
سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) – هلند
ساعت و...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ـ نروژ

ما رفقای تشکیلات سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت در نروژ بە شما صمیمانە تسلیت می گوئیم و خود را در غم شما شریک می دانیم.

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

طیف دمکراسی خواه آرزومند برپایی یک ایران دمکراتیک و بری از هر نوع تبعیض و خواستار عدالت اجتماعی برای همه ایرانیان، در مواجهه با این رویداد تاریخی هنوز هم شوربختانه دچار پراکندگی هستند، با تفاسیر و...

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دانشگاه نقشی بی بدیل را در مواجه با بنیادهای کهنه و عقب مانده فرهنگی جامعه ايفاء می کند. در گذشته اگر تعداد دانشگاه ها از تعداد انگشتان دست فراتر نمی رفت، اکنون اما مراکز دانشگاهی تا شهرهای کوچک...

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پیروزی و درخشش زنان فوتسال میهن و افتخار آفرینی آنان موجی از شادی و نشاط را برای مردم و جامعه ورزشی میهنمان آفريده است. ما نیز از این پیروزی شادمانیم و سرافرازی ورزشکاران میهن را آرزومندیم.

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سال گذشته در چنین روزهائی علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی درجمع رؤسای آموزش و پرورش کشور گفت: "امسال حتی یک دانش‌آموز ۶ تا ۱۰ ساله نباید خارج از مدرسه بماند، از مهر بی‌سواد تولید...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گرچە هنوز علت واقعی مرگ این فعال کارگری توسط پزشکی قانونی اعلام نشدە اما عطف بە مقاومت شاهرخ زمانی و سوابق برخوردهای مسئولین زندان احتمال دادە می شود او برای ارعاب و شکستن مقاومت کارگران و معلمان...

ما نيروی چپ ايرانی که مشترکآ در جشن اومانيته شرکت داريم، از برآمدهای جديد نيروهای چپ در سطح جهان، خوشحاليم و با حضور در ميان ياران خود از کشورهای مختلف، پيرامون این موفقیت ها و به ویژه در رابطه با...

نظر1

حزب توده ايران - هلند
سازمان فدائيان خلق ايران - هلند
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - هلند
کانون زندانيان سياسی - هلند

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

چهارمین قهرمانی پیاپی در جام جهانی بر شما و بر ما ایرانیان مبارک باد!
ما فداییان خلق ایران (اکثریت) چهارمین قهرمانی پیاپی شما در آوردگاه جام جهانی را به شما و همۀ جوانان و مردم ایران تبریک...

گروه کار تبليغات سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

و در پایان، ضمن اعلام حمایت از جنبش فمینیستی ایران و تاکید بر این نکته که نیرومند شدن چپ در ایران، به دست‌یابی زنان به حقو‌ق‌شان یاری خواهد رساند، آمده است: " ما با باور به جدایی دين و دولت، آزادی...

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بازسازی دمکراتيک ـ جنسيتی جامعه ایران است که بدون تغيير بنيادين در مناسبات و قوانین زن ستیر امکان پذير نيست و تلاش برای ايجاد چنين تغييراتی را نيز تنها به عهده زنان نمی دانيم بلکه معتقديم که با...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - تورنتو

اين وضعيت از ما نیروهای معتقد به دمکراسی و جمهوريت می طلبد که صفوف خود را فشرده تر ساخته و با مبارزه مشترک و مسئولانه در جهت استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی در کشورمان فعالیت نماییم. همچنین ما بر...

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

21 فوریه از طرف یونسکو روز زبان مادری اعلام شده است. روز گرامیداشت همه ساله برای این عامل حیاتی ارتباط گیری و ارتباط یابی همزبانان با هم. روز بزرگداشت بیان مفاهیم به زبانی که انسان نخستین بار با...

گروه کار پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - آمریکای شمالی

محمد اعظمی از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، مسعود خدادادی از سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت شیدان وثیق از شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران فرامرز دادور از کنشگران چپ

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مطالبۀ یک زندگی شرافتمندانه، اعتراض به تبعیض و بیعدالتی - خواه تبعیض حقوقی، خواه تبعیض اقتصادی – و به طور کلی حرکاتی که این روزها در میان معلمان مشاهده می کنیم، ویژۀ وضع معلمان نیست. این وضع در...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - سوئد

در اين ميز گرد، فعالان پروژه وحدت چپ، صاحبنظران و کنشگران سياسی جوانب مختلف اين پروژه را مورد تدقيق، نقد و بررسی قرار خواهند داد. از همه علاقه مندان به جنبش چپ دمکرات در کشورمان دعوت می کنيم که در...

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزایى، باید براى تمامى زنان کشور در همه‌ی زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین کنند.
الحاق بدون قید و شرط دولت ایران به کنوانسیون و پروتکل اختیاری...

گروه کار پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - آمریکای شمالی

سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) - آمریکای شمالی برنامه پالتاکی ماه نوامبر را اختصاص به موضوع "چالش کرد و سیاست های دول منطقه و قدرت های جهانی" داده است... سخنرانان این جلسه آقایان محمد امینی (...

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما فقدان احمد اسدالهی را به همه بازماندگان این یار از دست رفته، به خانواده اسدالهی و به هر رفیق و دوست آشنایمان تسلیت می گوئیم و نام و یاد او را گرامی می داریم.

نظر2

صفحه‌ها