اطلاعیه‌های گروه‌های کار و تشکیلات کشورها

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اينک يکسال پس از سرکوب خونين اين تظاهرات، فرياد کار خواهی ميليون ها بيکار ايرانی همچنان در سراسر کشور طنين انداز است . فريادی که تنها با ايجاد کار ، امنيت شغلی و تامين شرايط زندگی انسانی برای...

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما ضمن گرامی داشت سالروز اعلام جمهوری خود مختار کردستان و تبریک به هم میهنان کرد، حزب دمکرات کردستان ایران و تمامی نیروهای ترقی خواه کردستان ایران، بار دیگر بر همکاری و اتحاد سیاسی احزاب کرد...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت، ضمن اعلام همبستگی با پرستاران معترض از مطالبات حق طلبانه و از مبارزات آنها و سازمان های پرستاران برای تحقق این مطالبات در همه حال حمایت و برای...

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما تمامي آحاد دانشجويي را به برگزاري هرچه باشكوه تر مراسم گرامي داشت ١٦ آذر فرا مي خوانيم. و در آستانه گرامي داشت اين روز بزرگ،انسجام و اتحاد عمل گسترده در جهت ايجاد اتحاديه هاي مستقل دانشجويي را...

صفحه‌ها