مسائل چپ

به باور ما؛ تا زمانی که فراکسیون چپ در درون جنبش دمکراتیک کشورمان شکل نگرفته، نه تنها اپوزیسیون شکل واقعی بخود نخواهد گرفت، بلکه احتمال انحراف و شکست جنبش مردمی جدی است. چیزی که در انقلاب ۵۷ شاهدش...

شیدان وثیق

چپِ قدرت طلب همواره برای تصرف دولت و اِعمال حاکمیت بر مردم تلاش می‌کند. در قدرت، نیز، هربار نشان داده است که ناگزیر تن به مدیریت سیستم و اِعمال سلطه می دهد. بر خلاف این مسیر، ما می‌بایست بر فاصله...

نظر1
احسان دهکردی

دربند "مناسبات با قدرت" بهتر است که به جای قدرت سیاسی، قدرت دولتی آورده شود چون نیروی سیاسی که نقشه ای برای تسخیرقدرت دولتی ندارد اتفاقا برای گسترش قدرت سیاسی ازدرون جامعه تلاش می کند، اما به جای...

دنیز ایشچی

در یک چنین شرایطی است که وظیفه اساسی، اولیه و محوری هر حزب و سازمان سیاسی، چه چپ و چه غیر چپ، ارائه آلترناتیو سیاسی اجتماعی می باشد. پروژه وحدت چپ هم باید به این وظیفه اهمیت درخور خود را قائل شده...

شیدان وثیق

تبیین تضادهای اجتماعی وعاملان اجتماعی دگرگونی ازدیدگاه بینش رهایش از سلطه ها در عین حال بازگشت به روحی از کمونیسم مارکسیّنی است که توسط لنینیسم وسوسیالیسم واقعاٌ موجود پس زده شد. این که نیروهای...

گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

موضوع جلسه: تبیین نظام جمهوری اسلامی، شکاف های اجتماعی و تحولات طبقاتی و سیاسی در ایران زمان جلسه: یکشنبه ٩ مارس ٢٠١٤ از ساعت 19:00 تا 23:00 به وقت اروپا آغاز گران بحث: مجيد زربخش، بهروز خليق

علی پورنقوی

موضوع این نوشته، که نوشته ای است کمابیش از جنس تحقیق در منابع، در باره "نوع حزب" است چنان که امروزه در "نوع شناسی احزاب سیاسی"، به عنوان زیرشاخه ای از علوم سیاسی مطالعه می شود. این زیرشاخه از علوم...

نظر3
رسول آذرنوش

ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ایران مبارزه می کنیم. حل بحرانهای موجود در جامعه ما بدون گذار از استبداد مذهبی حاکم به...

ژاک رانسیِر
ترجمه از:
شیدان وثیق cvassigh@wanadoo.fr

به نظر من دموکراسی پیش شرطی برابری خواهانه است که هر رژیم الیگارشیک چون رژیم ما باید مشروعیت خود را کمابیش از آن کسب کند. آری، دموکراسی کارکردی انتقادی دارد. دموکراسی زمانی است که گوشه برابری، هم...

گروه کار اساسنامه پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ

گروه کار اساسنامه، یکی دیگر از ارگانهای پیش بینی شده در "نقشۀ راه برای ایجاد تشکل بزرگ چپ" است، که در ماه های اخیر کار خود را آغاز کرده است. وظیفۀ این گروه، پیشبرد مباحث سازمانی تا نیل به طرح یا...

نظر1
دنیز ایشچی

اندیشه های سوسیال دموکراتیک چپ با مشاهده نقاط ضعف مدل اقتصادی کاپیتالیستی، بر این باور می باشند که نظام سرمایه داری اولین مدل نظام اقتصادی سیاسی نبوده، آخرین آنها هم نخواهد شد، با در نظر گرفتن...

نظر1
فرامرز دادور

اما سوال این است که با توجه به شرایط کنونی، برای آن بخش از چپ ایران که بر فراز توافق بر روی چند اصلِ مشترکِ سیاسی واعتقاد به مشارکت در و کمک به پیشبرد مبارزات در راستای: 1- عبوراز نظام جمهوری...

مهدی فتاپور

اولین گام در تلاش برای وحدت نیروهای چپ انتخاب مدلی است که نیروها هدف خود قرار داده‏اند. بحث وحدت و شکل دهی یک حزب واحد بدون تعیین مدل به شکست خواهد انجامید. نیروها و فعالین بر اساس مدلی که پیشنهاد...

نظر1
ترجمه از:
انور میرستاری، عضو حزب اکولو

ما می خواهیم تعریف دوباره ای از رفاه و پیشرفت ارائه دهیم و دوباره به آن بپردازیم. ما از هرابتکاری که پیوند اجتماعی نوینی را بیآفریند و موجب همزیستی دوستانه روزمره بین مردم شود وآنان را به بده و...

احمد فرهادی

به گمان نگارنده، "چپ" و همزادش "راست" مقوله‌هائی هستند بیانگر انتخاب دو سمت‌گیریِ اجتماعیِ کاملا مخالفِ هم، که در رابطه با ساختار اجتماعی تعریف می‌شوند. من به یک تعریف یک بار برای همیشه برای آن‌ها...

گروه کار سیاسی پروژه وحدت چپ

موضوع جلسه: مفهوم استراتژی سیاسی چپ و مولفه های آن زمان: ۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ آغاز گران بحث در این جلسه: فرامرز دادور، مهدی فتاپور، جمشید مهر و بهزاد کریمی

نظر1
اکبر سیف

واقعیت این است که انتخابات 92 و جریان مباحث و افشاگریها و کنش و واکنشهای قبل و بعد از آن، چه در سطح رژیم و چه در سطح اپوزیسیون و قدرتهای بین المللی، امکانات تازه ای در زمینه یافتن پاسخهای حداقل...

گروه کار سیاسی پروژه وحدت چپ

اولین نشست ما به بحث حول استراتژی چپ و مولفه های آن اختصاص خواهد داشت... در نشستهای بعدی تلاش خواهد شد تا ارائه دهندگان نوشته های کتبی با پاسخ به سوالات مطروحه، به امر زمینه سازی برای اشتراکات...

بهروز خلیق

در علوم اجتماعی هيچ نظام فکری جامع و فراگير و يا فراپارادايم وجود ندارد. پارادايم‏ها که توسط انسان‏ها ساخته می‏شوند تنها قادر به تبيين محدوده‏های معينی از حيات اجتماعی هستند. هيچ پاراديمی وجود...

نظر2
محمود بهنام

آنچه در زیر می آید، با اشاره به خاستگاه اندیشه چپ، مختصات و اجزای عمده دیدگاه، «جهان بینی» و یا «ایدئولوژی» چپ و معیارهای مهم تفکیک آن از دیگر دیدگاه‌ها را، طبعأ در ارتباط با شرایط و موقعیت نظام...

نظر2

صفحه‌ها