مسائل چپ

اظهار نظرات حضار در پانل 3 کنفرانس - بخش دوم

احمد هاشمی

جمهوری اسلامی با برپایی چندین ساختار فشرده و مرکب، ساخت سیاسی جدیدی را تحت عنوان نهاد ولی فقیه جانشین نهاد سلطنت نمود. پروسه طی شده به تثبیت یک حکومت اقتدارگرای مذهبی منجر شد که عملا در جهت...

پرسش و پاسخ از سخنرانان و پاسخ به پرسشها در پانل سوم کنفرانس

اظهار نظرات حضار در پانل سوم کنفرانس وحدت چپ

علی پورنقوی

سخنرانی رفيق علی پورنقوی در پانل سوم کنفرانس

شیدان وثیق

سخنرانی رفيق شیدان وثیق در پانل سوم کنفرانس

بهروز خلیق

سخنرانی رفيق بهروز خلیق در پانل سوم کنفرانس

اظهار نظرات در پانل 2 - بخش دوم

اظهار نظرات درپانل 2 - بخش اول

نادر عصاره

سخنرانی نادر عصاره در پانل 2 کنفرانس

مهدی فتاپور

سخنرانی مهدی فتاپور در پانل 2 کنفرانس

رسول آذرنوش

سخنرانی رسول آذرنوش پانل 2 کنفرانس

بهزاد کریمی

سخنرانی رفيق بهزاد کریمی در پانل 2 کنفرانس

کار آنلاین

فايل صوتی بخش دوم اظهار نظرات در کنفرانس در اختيار خوانندگان سايت قرار می گيرد.

کار آنلاین

احسان دهکردی، نخستين سخنران کنفرانس، با اشاره به تغییرات کمی و کیفی در مبارزات جنبش چپ در سطح جهانی و داخل کشور،در ادامه تاکيد بر اين نکته داشت که مبارزات جنبش چپ ایران به فضایی نو تعلق دارد که...

نادر عصاره

نادر عصاره یکی از مسئولین پیشبرد پروسه وحدت چپ، گزارش خود را از مسائل مطروحه و مورد بحث ارائه داد

کار آنلاین

علی پورنقوی از روند تاکنون پيشرفته در پوسه وحدت چپ به کنفرانس، گزارشی ارائه داد که در فايل صوتی زير در دسترس علاقه مندان قرار می گيرد.

گزارش تصویری از اولین روز برگزاری کنفرانس

کنفرانس پیرامون:
١. کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟
٢. چه نوع حزبی (الگوی حزبی)؟
شنبه ٣٠ نوامبر و يکشنبه ١ دسامبر
پخش مستقیم کنفرانس در پالتاک

گرد آوری شده از مجموعه مقالات منتشره درباره پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ

صفحه‌ها