مسائل چپ

حمید برزگر

هيچ طرح بزرگ جديد پتروشيمى و توليدات محصولات نفتى در هفت كشور بزرگ صنعتى جهان قدرت رقابت با طرح‌هايى كه مى‌توانند در نزديكى منابع نفت و گاز ايران تاسيس شوند را ندارد. در صورت جلب علاقه‌ى شركت‌هاى بزرگ نفتى و شيميايى جهان به سرمايه‌گذارى در ايران، نه تنها منابع عظيم بالقوه‌ى ايران بالفعل خواهند شد بلكه بسيار مهم‌تر از آن زمينه‌ى وسيعى براى راه‌اندازى صنايع پايين دستى شيميايى و پليمرى و ايجاد ميليون‌ها فرصت كارى به‌وجود خواهد آمد.

رساندن پيام صلح و آزادى مردم ايران به گوش سازمان ملل و مردم دنيا می تواند نويد بخش مبارزين در داخل کشور باشد. اين حرکت شما قدمى در راه ِ حمايت از تداوم مبارزه تا حصول صلح و آزادى است. اين سفر نشان می دهد هر جا بی عدالتى هست، مبارزه هم هست.

رضا باقری - سیامک فرید

مى توان گفت که انقلاب پس از نفت هم اينک آغاز شده است زيرا که افکار عمومى در کشورهاى بزرگ صنعتى بيشتر از هميشه متوجه شده اند که دستيابى به انواع ديگر انرژى يک نياز مبرم است. آنها دريافته اند که با تقاضاى روزافزون کشورهاى آسيايى تا سال ٢٠٣٠، بازارانرژى با بيش از ۵٠ درصد افزايش تقاضا روبرو خواهد شد

رضا باقری

سياستهای اخير دولت احمدی نژاد، با کشاندن پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل، عملاً کشور را از يک حق مسلم محروم ميسازد. با رفتن پرونده ايران به شورای امنيت، محکوميت ايران در نقض معاهده منع گسترش سلاح اتمی قطعی به نظر ميرسد، که در اين صورت ايران موظف به توقف کامل فعاليتهای هسته ای خواهد شد

مسعود شایان

در حدود 299 میلیون نفر از مردم جهان در خطر فقر قرار دارند که 18 درصد آنان را جوانان تشکیل می دهند که عمدتا در آمدی کمتر از یک دلار آمریکا در روز دارند و متاسفانه در حدود 455 میلیون نفر جوان نیز در آمدی کمتر از دو دلار در روز دارند.

چين رقيبى ترسناك و پر ابهت به نظر مى رسد. آن كشور بيشتر سرمايه گذارى مستقيم خارجى را كه به دنياى در حال توسعه سرازير مى شود جلب مى كند. در سال ۲۰۰۳ مى تواند بيش از آمريكا سرمايه گذارى مستقيم خارجى جذب كند. به دليل بزرگ بودن چين، حتى اگر آن كشور بسيار سريع رشد كند، عرضه نيروى كار ارزان آن به سرعت از بين نخواهد رفت.

امروز در ايران بيش از 35 درصد ازجمعـيت معـتادان، زن هـستند. اغـلب آنها به دليل سوء استفـاده جنسي به سمت اعـتياد سوق داده مي شوند و حـق انتخاب از آنها به دلـيل شرايط سختي که در آن به سر مي برند، گـرفـته شده است. اغـلب اين زنان براي دستيابي به مواد مخدر مجبور به تن فـروشي مي شوند. آنها در جامعه رهـا شده اند و کسي به زندگي مرگ بار و فاجعه بارشان توجهـي ندارد و آنها در تنهايي به سوي مرگ مي روند.

علی اکبر قنبرپور

"در واقع اقتدارگرايي انقلابي با نشاندن -خود- و گروه خودبه عنوان نمايندة‌ مادام العمر و تجلي بخش غير قابل لغو منافع عمومي، انحراف از وظايف رسمي بخش عمومي را نهادينه و روزمره مي كند. در درك و شناخت و تببين اقتصاد فساد در يك جامعه اقتدارگرا به اين موضوع مي بايستي توجه كافي کرد و به عنوان كليد راهنما در رهيابي به ذات تعيين كننده فساد در اين جوامع بهاي مناسب را داد..."

علی اکبر قنبرپور

اگر اقتصاد فساد بخش حاشيه اي و يا حداقل غير تعيين كننده اي از توليد اجتماعي در كشورهاي دموكراتيك را تشكيل ميدهد، در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي كل حيات اجتماعي را قبضه كرده و بر آن مسلط شده است. در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي دوگانگي خسته كننده، ويران گر و فاسد كننده زندگي اجتماعي نه فقط طولاني و همگاني شده که بصورت شيوه رسمي ومسلط زندگي در آمده است

علی اکبر قنبرپور

متاسفانه به پديده اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي بهاي كافي داده نشده و به اين موضوع تنها از ديدگاه كلاسيك و با معيارهاي رايج در جوامع غربي برخورد شده است. در حالي كه اقتصاد فساد در تماميت خواهي انقلابي پديده اي جديد، پيچيده و بسيار تودرتواست كه نياز به بررسي، پژوهش و مطالعات جدي دارد.

دكتر رييس دانا، با اشاره به اين كه فعاليتهاي سياه بويژه در مناطق آزاد شكل ميگيرد، ميگويد: مشاغل سياه كجرويها و خشونتهاي اجتماعي فراواني به دنبال دارد و افزايش اعتياد جوانان، قاچاق كودكان خياباني و دختران و زنان فراري و ...، ابتلا به ايدز و بيماريهاي ديگر، جنايت و قتل و... همگي در زير سايه شوم مشاغل سياه و فعاليت افراد فاقد شرافت اجتماعي در جامعه ايجاد ميشود و امنيت اجتماعي افراد را به خطر مياندازد.

هيو دليوس
ترجمه از:
مهران قاسمى

افزايش تصاعدى انتقادات چپ گرايانه از اقدامات آمريكا در منطقه، دردسرهاى بسيارى را براى دولت بوش ايجاد كرده است. رئيس جمهورى آمريكا اكنون با تعقيب تحولات نيكاراگوئه، بيش از پيش نگران تسريع رويكرد اعتراض آميزى است كه مى تواند دانيل اورتگا رهبر چپ گرايى را كه آمريكا با آموزش شبه نظاميان كنترا و تحمل رسوايى هاى جدى ساقط ساخت، بار ديگر به قدرت برساند.

علیرضا ثقفی خراسانی

سطح درآمد توده ها ، آنقدر پائين آمده که واقعا فقر با تمام چهره کريه اش درهر گوشه مملکت ديده می شود !

معصومه شهریاری

۹ ميليون جوان ايرانى ازدواج نكرده اند. كاهش رغبت به ازدواج از مشكلات مبتلا به جامعه ايرانى است. اگرچه جوانان در هر برهه و زمانى تشويق به ازدواج مى شوند و يكى از ترديد هاى رواج و توسعه زندگى مجردى جوانان آسيب به خانواده و كاهش نرخ ازدواج است.

الن ميكسنز وود
ترجمه از:
ف.م. هاشمى

اكنون كه سيستم سرمايه دارى كم وبيش به مرزهاى نهايى توسعه جغرافيايى خود دست يافته و دوران گسترش مكانى را پشت سر گذاشته ضامن موفقيت هاى اوليه اش بوده تنها بايد بر روى پاى خود بايستد و از امكانات خويش تغذيه كند. اكنون هر چه سيستم موفق تر عمل نمايد بيشتر از ذخاير انسانى و طبيعى خويش مصرف مى كند. به همين دليل است كه نگارنده معتقد است جهانى شدن كاپيتاليسم نشانه شكست ماركسيسم نيست، بلكه فرصتى طلايى براى ارتقاى مبارزه طبقاتى به مرحله اى جديد محسوب مى شود.

حسن مرتضوی

من در واقع به دنبال اين هستم كه به يك سئوال بزرگ خودم پاسخ بدهم كه از كجا اين الگوى فكرى بر چپ ايران حاكم شد؟ مى شود دلايل زيادى آورد و گفت سرچشمه اين ديدگاه از روسيه و نحوه تشكيل حزب توده و تبعيت آن از سياست هاى شوروى بود. مى توان آن را ناشى از بيگانگى روشنفكرانى دانست كه از غرب به ايران آمده بودند. اما نكته ا ى كه مهم است و در اين كتاب بر آن تاكيد خاصى مى شود اين است كه ميل به آزادى و رهايى هر بار و در هر شرايطى با ضرورتى انكارناپذير نيروهاى جديدى را از اعماق جامعه به صحنه روشن آن مى آورد.

اليزابت مارتينز و آرنولدو گارسيا
ترجمه از:
نگار نادرى

تعريفى به ياد ماندنى از اين روند از آن ماركوس در (مقابله ى ميان قاره اى براى بشر و عليه ليبراليسم نو) در اگوست 1996 در چياپاس است كه گفت: "چيزى كه (جناح) راست پيشنهاد مى كند تبديل دنيا به يك مركز خريد بزرگ است كه در آن مى توانند سرخ پوستان را در اين جا، و زنان را در آن جا بخرند ..." و مى توانست بيفزايد كودكان، مهاجران، كارگران يا حتا كل يك كشور را چون مكزيك.

آلبرت انشتين
ترجمه از:
مهرداد

پل سوييزي اقتصاددان ماركسيست و هابرمان فعال جنبش كارگري، انتشار مجله ماهانه مانثلي ريويو (Monthly Review) را در سال 1949 به هدف پر كردن خلا موجود و طرح مباحث سوسياليستي آغاز كردند. انتشار اين مجله وزين سوسياليستي مصادف بود با سالهاي اول دوران پس از جنگ جهاني اول و اوجگيري جنگ سرد. انشتين با تحرير نوشته حاضر به استقبال انتشار مانثلي ريويو ميرود. وي در اين نوشته، ريشه بحران اجتماعي آن سالها را در چگونگي رابطه فرد و اجتماع جستجو ميكند و منشا بي عدالتيها را در سيستم اقتصادي سرمايه داري. و چنين نتيجه ميگيرد كه براي از بين بردن سيماي زشت سيستم اقتصادي سرمايه داري تنها يك راه وجود دارد و آن هم پايه ريزي سيستم اقتصاد سوسياليستي همراه با سيستم آموزشي با اهداف اجتماعي و سوسياليستي ميباشد.

صفحه‌ها