بایزید مردوخی

اَبَر‌ بحران در انتظار صندوق‌های بازنشستگی

تهدید جدی صندوق‌ها با اجرای ناقص طرح تحول سلامت

وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر، مناسب نیست. این را کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و مسئولان، به‌ویژه علی ربیعی، وزیر رفاه و احمد میدری، اقتصاد‌دان و معاون رفاه وی، بارها اعلام کرده‌اند.

اشتراک در RSS - بایزید مردوخی