شورای سردبیران و تحریریه سایت کار آنلاین

درگذشت مادر فدائی خلق 'کمال انوری' را تسلیت می گوئیم

رفیق کمال انوری از رفقای پیشمرگ فدائی بود کە در جریان جنگ کردستان در سال ٥٩ در جلو مقر سازمان در شهر بانە، در جریان آتشباری شهر توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جان باخت، و برای همیشە محفل یاران را ترک کرد. مرگ پسر بزرگ خانوادە، رویدادی نبود کە از دل مادر رابعە بیرون رود و برای همیشە داغ این سفر زودهنگام و ناخواستە در دل زجردیدە، صبور و پر از درد و رنج او باقی ماند.

بخش: 

منصور کوشان، نویسنده و روزنامه نگار آزادیخواه کشورمان درگذشت

زنده یاد منصور کوشان هشت مجموعه شعر، ۱۴ رمان و مجموعه داستان، ۱۱ نمایشنامه و ۱۰ کتاب در نقد و بررسی و شناخت ادبیات از خود به یادگار گذاشته است. شورای سردبیران و تحریریه سایت کارآنلاین در گذشت منصور کوشان را به خانواده او و جامعه فرهنگی ایران تسلیت می گوید.

بخش: 

رضا مرزبان روزنامه نگار و نویسنده سرشناس ایرانی از میان ما رفت

شورای سردبیران و تحریریه سایت کارآنلاین، درگذشت رضا مرزبان را به خانواده او، همه دوستان و شخصیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورمان تسلیت می گوید و خود را در اندوه درگذشت او شریک می داند.

بخش: 

کریسمس و سال نو میلادی را تبریک می گوییم و برای مردم جهان صلح، دوستی و آزادی آرزو می کنیم

شورای سردبیران و تحریریه سایت کارآنلاین، کریسمس و سال نو میلادی را به هموطنان مسیحی و همه کسانی که این روزهای شادی را جشن می گیرند، تبریک و تهنیت می گویند و سال جدید 2014 را سالی توام با صلح، دوستی، رواداری، شادی و تندرستی برای همه انسان ها از هر رنگ و نژادی آرزو می کنند.

بخش: 
اشتراک در RSS - شورای سردبیران و تحریریه سایت کار آنلاین