پویا دولت آبادی

کار در خانه، یا برده داری!

کار در منزل یکی دیگر از اشکال استشمار کارگران است تعریفی که از این نوع کار هست این چنین مطرح است: کارفرما کلیه پروسه بسته بندی محصول خود را بدون سرمایه گذاری پایه ای به بیرون از کارگاه خود منتقل میکند. یعنی: محل کار: منزل کارگر، امکانات تاسیساتی: امکانات کارگر، هزینه آب و برق: از جیب کارگر.

بخش: 
اشتراک در RSS - پویا دولت آبادی