سیامک طاهری

مكتب فرانكفورت

در سال‌هاى دهه‌ی۵٠ و۶٠ ميلادى در ميان جوانان و دانشجويان وعده‌اى از روشنفكران اروپايى كه ويژگى اصلى آنان انتقادهاى صريح و بی‌پرده و شديد‌اللحن از نظام سرمايه‌دارى بود، انديشه‌اى شكل گرفت كه بنام چپ نو مشهور شد. بنيادهاى نظرى و ايدئولوژيك اين گروه‌هاى روشنفكرى و دانشجويى بيشتر بر انديشه افرادى چون آنتونيو گرامشى، گئورك لوكاچ، تئودور آدورنو و هربرت ماركوزه قرار داشت. كه دو نفر آخر به مكتب فرانكفورت تعلق داشتند

اشتراک در RSS - سیامک طاهری