آتوسا سلطان زاده

جمهورى‌خواهى پدرسالارى، و نظريه‌هاى سياسى!

ماكياولى شدن مجدد دهكده جهانى سرمايه‌دارى؟

درنظر مورخين، تئورى سياسى سرانجام با كمك ماكياولى از الاهيات قرون وسطا استقلال يافت و روى پاهاى خود ايستاد. به نظر مورخين سير انديشه درغرب، ماكياولى در آستانه دوران مدرن قرار دارد، چرا که بحث سياسى سرانجام با فرهنگ سده‌هاى ميانه و دوره باستان يونان، مرزبندى نمود

آغاز ادبيات انقلابى غرب! طبيعت‌گرايى يا ادبيات جامعه‌شناسى صنعتى

از نظر فلسفى مكتب طبيعت‌گرايى ريشه در: علوم تجربى، فلسفه پوزيتيويسم كانت، آناتومى و زيست‌شناسى برنارد، تئورى تكامل داروين، آموزش‌هاى ارثى ماده‌گرا، نظريه محيط و فرهنگ تاينه، آثار ديدرو و بالزاك، و نقد ادبى مسايل اجتماعى در آثار ماركس و انگلس، دارد. زولا خالق زيبايى‌شناسى طبيعت‌گرايانه، گفته بود كه هنر، تجربه و آزمايشى است ادبى؛ با روش‌هاى علوم طبيعى. و نويسنده فقط با كمك سليقه خود، قدرت انتخاب را دارد

ادبيات و ايده‌هاى كبير انقلاب! شاعر در بستر جامعه و تاريخ

او با جو و فضاى فرهنگى حاكم زمان خود، درافتاد. و با كمك درام‌هاى غم‌انگيز جمهوری‌خواهى، تنفرش را از قلدرى نظام: خان و خانبازى، نشان داد و مقوله‌هاى: زورگويى – آزادى، حق – بى‌قانونى، مدام در آثارش مطرح می‌شوند. توطئه، موضوع غالب درام‌هاى تراژديك سياسى – روانشناسانه‌ی او است كه براى افكار آزادی‌خواهانه جمهوری‌خواهى، تبليغ مى‌نمايند

شاعر ملی ديپلم نداشت، مثل بنده!

وايتمن جهان را پروسه اي ترقيخواهانه از دگرديسي، استحاله و مسخ ميدانست. او در زمان حيات در آمريكا برخلاف اروپا بدليل ارزشهاي پوريتاني فرهنگ ويكتوريايي، طرد و ايزوله شد، ولي در اروپا محبوبيت خاصي يافت. وايتمن مي گفت كه شعر بايد راديكال، آزاد و در راه اتحاد دمكراتيك مردم باشد. او در جواني خواهان آزادي و دمكراسي نامحدود فرد و جامعه شده بود.

عشق نويسنده به شرح زندگی پولدارها

جيمس 32 ساله بود كه آمريكا را بدليل ساده گي، توحش و ابتدايي بودن فرهنگي اش ترك نموده و به انگليس مهاجرت كرد. پرداختن ادبي به جهان قديم، يعني اروپا و مقايسه آن با جهان جديد، يعني آمريكا، يكي از زمينه هاي فعاليت او بود. جيمس زير پوشش عشق و توطئه و نيرنگ در آثارش، غالبا تضاد و تناقض فرهنگ آمريكايي با اروپايي را به قلم مي كشاند.

آشنايی اجباری با يك فيلسوف (فلسفه و دانش نادانی)

نيكولای كوئسی می گفت، برای اينكه دين و كليسا و روحانيت از هم نپاشند، بايد آنها به اصلاحگرايی تن در دهند. فلسفه قرون وسطا آنزمان دربند الاهيات گرفتار و انتقاد از دگم های دينی ممنوع بود. كوئسی كوشيد با كمك شناخت علوم، پايه ای برای شناخت جهان بيابد.

فلسفه يا نزديك شدن احساسات فمينيستي؟

آيا غير از سانسورهاي رنگارنگ، اينها، مزاحمت هاي زبان براي شناخت و فلسفه نيستند؟ آيا بازي با زبان و واژه ها، نيز فعاليتي فلسفي است؟ آيا ميشود هر موضوعي را با كمك زبان و ادبيات بيان كرد، آيا جملات پوچ و بي معني نيز وجود دارند، آيا در بازار حراجي، واژه هاي فلسفي خريداري دارند؟

سوء قصد ادبی زنان به واژه‌های مردان

به ادعاي مورخين ادبيات، هركس امروزه دنبال ريشه و ماهيت ادبيات مدرن باشد بايد سراغ آثار او برود. به عقيده او وظيفه هنر، انعكاس واقعيات نيست، بلكه كشف مجدد آنها است. گتي استاين مانند نقاش كوبيسم كه از بعد سوم در آثارش صرفنظر ميكند، از بعد زمان درادبيات چشم پوشي مي نمايد. طبق تعريف او، مدرنيته يعني پروسه اي بدون پايان، چون هر ده سالي يكبار بايد انقلابي پيش آيد.

يادداشت های كلاس رمان

ميشائيل باختين درمقاله؛ روايت و رمان ، مي نويسد ، رمان تنها ژانري است كه هنوز درحال تغيير،تحول و تكامل است،يعني برخلاف ساير ژانرهاي ادبي،هنوز ناتمام ميباشد ، يااينكه ،رمان نيروي آنارشيستي سازماندهي حال و روزگار نويسنده است .

اشتراک در RSS - آتوسا سلطان زاده