امید معماریان

زنان تاريخ ندارند

نشست سازمان هاى غير دولتى زنان كشورهاى جنوب

شهلا شركت مدير مسئول و سردبير مجله زنان : «يكى از مشكلات زنان در همه جاى دنيا و از جمله ايران اين است كه تاريخ ندارند. آنها همديگر را نمى شناسند. شايد به اين دليل كه تاريخ نگارى مردانه است.»

بخش: 
اشتراک در RSS - امید معماریان