فرخ ندیم

گفتگوی راديو رسانه با دکتر فرخ نديم پيرامون زلزله اقيانوس هند

کدام عوامل به فاجعهء طبيعی زلزلهء تسونامی چنين دامنهء گسترده‌ای بخشيدند؟ آيا مهار اين فاجعه ميسر بوده است؟ آيا بايد منتظر فجايعی با عواقب مشابه در آينده نيز باشيم؟ در اين باره گفتگويی داريم با آقای دکتر فرخ نديم، رئيس مرکز تحقيقات سوانح طبيعی در نروژ.

اشتراک در RSS - فرخ ندیم