بهروز جاوید تهرانی

شیرین همانند لحظه ی آزادی از بند

در بند 350 اوین مهندس طبرزدی به 14 سال زندان محکوم گردیده و اگر حاکمیت جسارت کافی پیدا کند و حکم وی را در تجدید نظر قطعی کند باید به زندان برازجان تبعید شود. زندانی که محکومین جرایم عمدی که مبتلا به بیماریهای عفونی از جمله ایدز هستند به آنجا تبعیید می شوند. براستی حکومت از تبعید مهندس طبرزدی به چنین زندانی چه برنامه ای دارد؟

اشتراک در RSS - بهروز جاوید تهرانی