خسرو شمیرانی

برای حقیقت و عدالت: تلاش دانشجویان کانادایی برای محاکمه سعید مرتضوی

متن تومار تهيه شده توسط گروهى دانشجويان کانادايى چنين شروع مى‌شود: "ما امضا کنندگان زير از دولت کانادا مى‌خواهيم تحقيقات رسمى آغاز کرده و عليه دادستان کل تهران، سعيد مرتضوى به دليل نقش وى در شکنجه منجر به مرگ روزنامه نگارــ عکاس کانادايى زهرا کاظمى، طرح اتهام کند

فاجعه تابستان ۱۳۶۷ در دادگاه هاى جهانى؟

گفت وگو با پيام اخوان مشاور حقوقى سازمان ملل متحد

- مرجع بين المللى (ICC) متاسفانه مشروعيت رسيدگى به اعدام هاى ١٣۶۷ را ندارد اما امکانات متعدد ديگرى وجود دارند

- من بر اساس پاراگراف هفتم اساسنامه (ICC) کشتار ١٣۶۷ را "جنايت عليه بشريت" ميدانم

- کشتار جمعى تابستان ١٣۶۷ را "سربرنيتسا" ى ايران مى دانم

- جنايت کاران در سيستم نه تنبيه شده که ترفيع گرفته اند

ابراهيم مددی نائب رئيس سنديکای شرکت واحد در گفت وگو با شهروند: تا آزادی منصور اسانلو از پا نمی نشينيم

پيگرد فعالين سنديکائی و سرکوب سنديکاهای مستقل کارگری را خاتمه دهيد!

برای آزادی منصور اسانلو تمام راه های حقوقی را در پيش ميگيريم و در صورت بی نتيجه ماندن اعتراضات کارگری را از سر ميگيريم.
گفت وگو با پروانه اسانلو، ابراهيم مددی، جواد کفايتی، عليرضا جباری، عبدالله مومنی و مهدی کوهستانی درباره اعتراضات کارگران شرکت واحد در تهران، واکنش ها و حمايت ها از اين حرکت.

بخش: 

منصور اسانلو: راهی جز تشکل در اتحاديه‌ها نمانده است

رئيس هيت مديره سنديکاي شرکت واحد در گفتگو با شهروند

ما با بسياري از اتحاديه هاي کارگري ديگر کشورها و همچنين با سازمان بين المللي کار نامه نگاريهايي داشته ايم. اينها حمايتهاي وسيعي از خواسته هاي ما را به نمايش گذاشته اند. مثلا وقتي که دبير کل سازمان بين المللي کار به ايران آمد و با آقاي خاتمي مذاکراتي داشت طبق اطلاع نزديک به سي دقيقه از طول گفتگوهاي وي به سنديکاي ما اختصاص داشت.

بخش: 

فراخوان برای تشکيل اتحاد فراگير

عليرضا جباری از تدوين کنندگان «فراخوان» در گفت و گو با شهروند

مبنای فراخوان بر پيشگيری از برتری تمايلات گروهی و سازمانی بر پايه مفاد اعلاميه جهانی حقوق‌ بشر و ميثاق‌های آن قرار داده‌ شده است و هرگونه برتری و امتياز عقيدتی، تباری، جنسيتی و غير آن ميان شهروندان كشور نفی شده و حاكميت كشور به گونه ‌ای مستقل از اراده فرد و مبنی بر اراده ملی طلب شده است

بخش: 

اعتصاب غذای نامحدود دكتر ناصر زرافشان و پيمان پيران

هما زرافشان: "به دليل وضعيت سلامتي نامناسب دكتر زرافشان اين اعتصاب غذا او را در وضعيت خطرناک و نگران كننده اي قرار داده است."
مادر پيمان پيران:"چرا خاموش مانده ايد؟ آيا بايد بلايي را که بر سر زهرا کاظمي آوردند بر سرِ ما بياورند تا مطرح کنيد؟"

نقض حقوق بشر در ايران و كميسيون حقوق بشر سازمان ملل

گفت و گو با محمدعلي دادخواه و ديان علايي

علاوه بر سفرای دولتهاي مختلف از جمله استراليا، نيوزلند، نروژ و کانادا، در بخش بند نهم دستور جلسه كميسيون، سازمانهاي معتبر جهاني همچون "انجمن قلم جهاني" و "فدراسيون جهاني جوامع حقوق بشر" طي اسنادي كه به كميسيون ارائه دادند به موضوع نقض گسترده ي حقوق بشر در ايران پرداخته و نگراني عميق خود را در اين رابطه ابراز داشتند.

كانادا در ژنو چه خواهد كرد؟

ما تاكنون 2 قطعنامه داشته ايم كه در محكوميت نقض حقوق بشر در ايران راي آورده اند. حال منتظر هستيم ببينيم ايران چه خواهد كرد. اما ما به طور جدي به ايده ي اعزام يك گزارشگر ويژه به ايران ميانديشيم.

پايان طرح رفراندوم يا آغاز مرحله اي نوين؟

گفتگو با محسن سازگارا و مهرداد درويش پور

بنابر همين ملاحظات من بر دو نكته تاكيد دارم: يكي پلوراليسم در شكل و شعارهاي كميته هاي رفراندوم است و ديگري تنوع در وظائف مشخصي است كه آنها در مقابل خود قرار مي دهند. يعني كميته هاي مفروض در جائي مي توانند به ساماندهي بحث و گفتگو مشغول باشند و در جايي ديگر اين كميته ها به برقراري ارتباط با سازمانهاي بين المللي حقوق بشري بپردازند.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - خسرو شمیرانی