داریوش مرادی

نه به جمهوری اسلامی، آری به جمهوری

در حاشیه تطاهرات ایرانیان در بروکسل

تطاهرات از طرف دیگر نیروها، احزاب وسازمان های سیاسی از جمله سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران، اتحاد جمهوری خواهان ایران، کومله و جنبش فدرال- دموکرات آذربایجان نیز حمایت می شد.

اعتراض ایرانیان و مدافعان حقوق بشر در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل( ژنو ) به کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی

در این تجمع اعتراضی فعالین حقوق بشر و خانواده های قربانیان؛ پرستو فروهر، سارا دهکردی، خانم عفت ماهباز، حسین دوانی برادر پیروز دوانی روشنفکر مقتول ایرانی، مختاری و حسین زالزاده وخانم زویا زرافشان دختر دکتر ناصر زرافشان وکیل پرونده قتل های زنجیره ای برای حاضران سخنرانی کردند.

اشتراک در RSS - داریوش مرادی