امیرفرشاد ابراهیمی

دومين روز تحصن و اعتصاب غذا در آنکارا

حضور خبرنگاران تلويزيون و روزنامه هاى تركيه و همچنين خبرنگار سى ان ان و الجزيره براى همه ما تعجب آور بود... اندكى بعد تعدادى از هواداران حزب كمونيست تركيه نيز به تجمع پيوستند تعداد كمونيستها كه حدود بيست الى سى نفر ودرلباسهاى متحدالشكل مشكى رنگ بود گرچه براى هدف خاص خودشان بود اما به نحوى با موضوع ايران مرتبط بود

اشتراک در RSS - امیرفرشاد ابراهیمی