حماد شیبانی

درگذشت ياسر عرفات، جنبش ايرانيان و جنبش فلسطين

مصاحبه صدای آلمان با حماد شيبانی

با درگذشت ياسر عرفات به نظر ميرسد كه فصلي از تاريخ فلسطين، اسراييل و كلا منطقه خاورميانه بسته ميشود. فراموش نكنيم كه فلسطين با چريكهاي آن دورانش در حافظه فعالان سياسي ايران مانده و تداعي كننده فضايي است خاص. صداي آلمان در اين رابطه مصاحبه‌اي داشته است با آقاي حماد شيباني، از فعالان سياسي قديم در‌ سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران كه زماني رابطه نزديكي با جنبش فلسطين داشته و ميتواند از جمله از تصوير عرفات در ذهن جوانهاي آزاديخواه دوره سلطنت پهلوي بگويد.

بخش: 
اشتراک در RSS - حماد شیبانی