اکبر گنجی

مانيفست‌ جمهوری‌خواهی‌ دفتر دوم‌ تحريم‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوری، گامی‌ به‌ سويی دموكراسی‌ و جامعه‌ باز

زندان اوين ارديبهشت 84

گزاره‌ كلی «نافرمانی مدنی ويژه‌ جنبش‌های اجتماعی پس‌ از دموكراسی در غرب‌ است‌»، حداقل‌ با نمونه‌های نهضت‌ گاندی در هند دوران‌ استعمار انگليس‌ و جنبش‌ نلسون‌ ماندلا در افريقای جنوبی رژيم‌ آپارتايد، ابطال‌ می‌شود. در هر دو كشور، در دوران‌ ماقبل‌ دموكراسی، گاندی و ماندلا برای مبارزه‌ از روش‌ نافرمانی مدنی سود جستند. از نظر تبارشناسی، يكی از مهمترين‌ تبارهای نافرمانی مدنی به‌ مبارزه‌ منفی و تز عدم‌ خشونت‌ گاندی بازمی‌گردد.

بخش: 
اشتراک در RSS - اکبر گنجی