علی طایفی

دولت خاتمی وآخرين تير در ترکش! ابطال انتخابات و مقاومت مدنی

اصلاح طلبان حکومتی ، می بايست بطور دسته جمعی آخرين اقدامات وتصميمات سياسی خودرا به يک تصميم تاريخی بدل سازند. انتخابات نهمين دوره ریاست جمهوری را به دليل ناراستی ها وتقلب های آشکار آن - باطل- اعلام کرده واجرای دومين دور آن در روز جمعه را سريعا به حالت تعليق درآورند.

بخش: 
اشتراک در RSS - علی طایفی