احمد تقوائی

فشار روی اقشارمحروم نقش مهمی را در انتخابات بازی کرد

مصاحبه کارآنلاين با آقای احمد تقوائی پيرامون انتخابات ریاست جمهوری

بالا رفتن تورم در جامعه و فشار روی اقشارمحروم بود که نقش مهمی را در آرای مردم بازی کرد. این موضوع هم در مورد آرای آقای کروبی قابل توضیح است و هم در مورد آرائی که در مرحله دوم آقای احمدی نژاد به خوداختصاص داد.

بخش: 
اشتراک در RSS - احمد تقوائی