پیمان پیران

پسمانده های قرون وسطی

مسئله اي كه آقايان متوجه آن نيستند آن است كه مردم تحت ستم و ظلم‌ديده نه از روي كتاب و روزنامه بلكه از خود زندگي مي آموزند كه منافعشان با نفع فرومايگان دستگاه حاكمه آشتي‌ناپذير است . اين يك حقيقت بي‌چون و چراست. آن هنگام كه ميليون ها تن روستايي و شهري از هر قوم و نژادي براي شركت در زندگي مستقل سياسي از خواب بر مي خيزند بسيار طبيعي است كه اعتراضات واقعي آنها ماهيتي ضد ديني به خود گيرد و سعي در اضمحلال بنيادهاي فكري نظام ديني داشته باشند

نامه پيمان پيران از زندان اوين در خصوص طرح برگزار رفراندم

فراگير شدن سيطره گفتمان طرح همه پرسي، نه تنها مشروعيت نظام را كه هردم به رنگي تز ولايت فقيه را به دنبال خويش يدك مي كشد، زير سئوال مي برد بلكه موضوعيت ابزار حق حاكميت و اعمال و اجراي آن توسط مردم موجب تنوير بيش از بيش افكار عمومي خواهد شد

اشتراک در RSS - پیمان پیران