ویکتوریا آزاد

راه برون رفت از انسداد سیاسی در ایران، یک پیشنهاد!

و مکثی برنظرات آقای ابراهیم یزدی،معین وجبهه دموکراسی خواهی!

تشکیل یک ائتلاف دموکراتیک ، فراگروهی و با استراتژی روشن و شفاف حول اصول دموکراسی ، حقوق بشر و عدالت اجتماعی به اعتقاد من امری شدنی است البته اگر دست از خودمحوریها و منیتها برداریم. تجربه سایر کشورها و ملتها نیز درستی این ادعا را اثبات میکند

اشتراک در RSS - ویکتوریا آزاد