سیاوش بهلولی

چپ نوين، دمکرات يا فقر نظرى، فلسفى

چپ در تقابل با سرمايه‌دارى معنا مى‌يابد. چپ در عرصه سياست و فلسفه به کمونيسم علمى متکى است، اين علم جانبدار است، خلاق است، انقلابى است. اين علم از شکست نمى‌هراسد و به اردوى دشمن نمى‌پيوندد، خود را با آخرين دستاوردها غنى مى‌سازد. و در نهايت چون ققنوس از ميان خاکستر و دود سربرمى آورد

اتحاد بر پايه کدام اصول؟

من مخالف آن هستم که يک عده از رهبران و کادرهاى قديمى که خود در بحران‌ها و انشعاب نقش داشته‌اند، قبل از اينکه آن اعمال و روحيات رهبرى را که باعث انشعابات بى‌مورد شده است، به نقد سرسختانه بکشند، اينک حاملان پرچم اتحاد باشند

اشتراک در RSS - سیاوش بهلولی