فرشاد نیکنام

تدارک براى حمله‌ جديد به‌ مواضع پ کاکا

مدتى است که‌ رسانه‌هاى عمومى از احتمال جدى حمله‌ ارتش ترکيه‌ به‌ نيروهاى پ کاکا در کوه‌هاى قنديل در شمال عراق سخن ميگويند. اجازه‌ اين حمله‌ گويا از آمريکا و دولت عراق گرفته‌ شده‌ است و در آن طرف مرز نيز قرار است که‌ نيروهاى جمهورى اسلامى به‌ همکارى و هميارى نيروهاى ترک بشتابند تا بتوانند ضربه‌اى کارى به‌ نيروهاى اين حزب وارد آورند...

اشتراک در RSS - فرشاد نیکنام