یورگن واگنر

امپراتوری ايالات متحد آمريکا در عصر جهانی شدن

هدف اصلی «استراتژی امنيت ملی ايالات متحد» (NSS) که به حق بايد به عنوان «افراطی‌ترين شکل سياست قدرت‌طلبی آمريکا پس از پايان جنگ سرد» شناخته شود، مبارزه با گروه‌ها و کشورهای تروريست نيست، بلکه عبارت از حفظ و گسترش نابرابری بين ايالات متحد آمريکا و بقيه دنيا و نيز گسترش کامل الگوی حاکم آمريکايی است

اشتراک در RSS - یورگن واگنر