مونیکا وثوق

زندگى سخت و خطرناك ايرانيان مسيحى‌شده

تغييرمذهب دادگان، با وجود ترسى كه مسلمانان متعصب در آلمان در دل آنان ايجاد مى‌كنند، بر عقيده خود پابرجا مى‌مانند. آنان از مسلمانان مى‌خواهند كه ايمان آنها به دينى ديگر را به عنوان امرى خصوصى به رسميت بشناسند.

اشتراک در RSS - مونیکا وثوق