سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - برلین

بزرگداشت ۱۹ بهمن

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در برلین برگزار می‌کند

بزرگداشت ۱۹ بهمن، سال‌روز نمادین بنیانگذاری جنبش فداییان خلق ایران برنامه‌ سیاسی: بحران در جمهوری اسلامی، و آیندۀ ایران با حضور رفقا ف. تابان، ملیحه محمدی و مهدی فتاپور برنامه هنری: اجرای موسیقی زندۀ ایرانی

جشن بزرگ چپ ها در برلین

از طرف روابط بین الملل حزب چپ آلمان، از سازمان ما برای شرکت در این جشن بزرگ بین المللی دعوت بعمل آمده بود و اعضاء روابط بین الملل سازمان در برلین با چاپ بیش از دو هزار برگ اعلامیه تبلیغاتی و تحلیلی به زبان آلمانی و فارسی و چاپ پوسترهای فعالین سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری، زنان، تشکل های کارگری، هنرمندان، روزنامه نگران و سینماگران دربند فعالانه در این جشن بزرگ چپ ها شرکت کردند

برگزاری مراسم پر شکوه اول ماه مه، روز جهانی کارگران، در برلین

امسال هم هزاران نفر، با توجه به تشدید بحران در جوامع سرمایه داری و روند رشد بیکاری، در کشورهای مختلف از جمله در کشور آلمان و شهر برلین دست به تظاهرات اعتراضی و مطالباتی زدند. سازمان ما هم در برلین با تدارک یک چادر و میز تبلیغاتی ... در این مراسم شرکت کرد

اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - برلین