فرناندو اي گاپاسين و مايكل دي ييتس

جنبشهاي كارگري آيا اميدي هست؟

در مكزيك، كارگران فدراسيون و اتحادهاي جديد متمايل به چپ تشكيل داده‌اند. در ونزوئلا، با الهام از راديكاليسم دولت هوگو چاوز فدراسيون كارگري جديد جايگزين فدراسيون فاسد گذشته شده است. در برزيل، در پي ناآراميهاي ناشي از عدم موفقيت دولت لولا دا سيلوا در مبارزه پيگير با نئوليبراليسم، در حزب كارگر انشعابي رخ داد كه داراي عناصر چپ‌گرا ميباشد.

بخش: 
اشتراک در RSS - فرناندو اي گاپاسين و مايكل دي ييتس