بینش حکمت

روزشمار اعتصاب!

مردم اعم از پیر و جوان ، دانشجو، کاسب و فرهنگی و .... تومارهایی در حمایت از اعتصاب امضاء می کردند و همبستگی خود را با کارگران اعلام می داشتند که باعث دلگرمی هر چه بیشتر کارگران می شد. همچنین از سقز تومارهای مردمی و اعلام حمایت اتحادیه خبازان به دست کارگران آنها را هر چه بیشتر به ادامه اعتصاب تشویق می نمود.

بخش: 
اشتراک در RSS - بینش حکمت