لاله حسین پور

آيا "نه مادر"ها خطري براي جامعه محسوب مي شوند؟

از طرف ديگر زناني هستند که بعد از بچه دار شدن از زندگي با فرزند دچار پشيماني شده اند. آنها مي گويند، فرزندم برايم بسيار عزيز است، اما واقعيت اين است که زندگيم را به عنوان يک مادر چنين تصور نمي کردم. بسياري از مادران بعد از زايمان و هنگام مرخص شدن از بيمارستان، احساس کمبود، افسردگي و ترسي مبهم دارند.

بخش: 
اشتراک در RSS - لاله حسین پور