پریسا احمدیان - میهن امیدوار

نظرخواهی پيرامون حضور زنان در تشکلهای سياسی نود و چهارمين زادروز بانوی کهنسال

هشت مارس بر زنان ايران خجسته باد!

زنانی که با این تشکل ها همکاری داشته و یا دارند تبعیضات ناشی از این نوع تفکر بعنی تفکری که بر تبعیض جنسی استوار است را احساس کرده و می کنند. و از آنجا که اساسا روابط درونی و بیرونی این تشکل ها با همان نگاه و تفکر(مردسالارانه) از سیاست و فعالیت اجتماعی تنظیم می شوند، زنان شرایط و امکانات باز را برای شکوفائی و بکارگیری استعداد های خود در همکاری با یان تشکل ها نمی یابند

بخش: 
اشتراک در RSS - پریسا احمدیان - میهن امیدوار