لیلا موری

در بزرگداشت روز زن مطرح شد: تساوی جنسیتی باید در تمام اصول قانون اساسی در نظر گرفته شود!

" از نظر جنبش زنان، تمام سيستم قدرت در دست نخبه گرايان مرد است. و اصولا قانون اساسي به لحاظ جنسيتي كور است و انسانها را در نظر ندارد . قانون اساسي بسيار آغشته به ادبيات دوره انقلاب است و بحث برابري در آن وجود ندارد و بر اساس شرايط پوپوليستي آن دوره تدوين شده است. قانون اساسي نياز به تغيير دارد، چون زمان، زمان متفاوتي است."

بخش: 
اشتراک در RSS - لیلا موری