سعید متین پور

ادامه يک سکوت اسطوره‌ای

اگر حداقل تابوى صحبت در مورد آذربايجان و ترك در ايران، به عنوان عناصر ايرانى و مساله‌اى داخلى شكسته مى‌شد بسيار نويد بخش و خوشحال كننده می‌بود. حتى اعتراض به آن تظاهرات و حتى برخورد غير مدنى با پديده هويت‌طلبى ترك مغتنم بود. چرا كه مشكل اصلى در مبحث تنوع ملى و قومى ايران اساسا عدم طرح رسمى صورت مساله است و نه خود مساله و مادامى هم كه مساله طرح نشود پتانسيل گفتگو با متقابلانش را در درون نخواهد پرورد.

تحول معنايى واقعيت تاريخى مبارز آذربايجانى بابک

امروز عباس لسانى وارد چهارمين هفته اعتصابش شد. نمى‌دانم چه حالى دارد بدن نيمه‌جانش. امروز چنگيز بخت‌آور اعتصاب آغاز کرده است.اما حتى از محل نگهدارى غلامرضا امانى اطلاعى ندارم. بيشتر از ۱۵۰ نفر ديگر نيز در زندان‌هاى مختلف آذربايجان زندانی‌اند

اشتراک در RSS - سعید متین پور