حسین باقرزاده

متن سخنراني حسين باقر زاده‌ فعال حقوق بشر در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی زبان مادری در كانون فرهنگی‌ آذربايجان - اوجاق، برلن 25 فوريه 2005

همان طور که اشاره کردم، سیاست های سرکوب حکومت های مرکزی ایران در طول سالیان دراز به نارضایی هموطنان غیر فارس زبان ما منجر شده است و این نارضایی ها از سوی کسانی مورد بهره برداری سیاسی قرار می گیرد. ایران زیر حکومت استبدادهای سلطنتی یا ولایت فقیهی البته برای هیچ یک از ما جای مطلوبی نیست، ولی این را نیز باید بپذیریم که ایران متعلق به همه ما است و ما مشترکا می توانیم و باید آن را از یوغ استبداد آزاد کنیم.

اشتراک در RSS - حسین باقرزاده