یوسف عزیزی بنی طرف

يوسف عزيزی بنی طرف در گفتگو با هفته نامه «عصرکارون»: جريان های قومی در ايران ريشه دار هستند

جامعه شناسان و روانشناسان میگويند که در کنار زبان رسمی (فارسی) بايد زبان ساير قوميتها هم تدريس بشود. اين شيوه برای آموختن صحيح زبان فارسی به کودک غير فارس نيز موثرتر است . اين از ضروريات کار است. اين کاری است که در اکثر کشورهای چند مليتی دنيا نظير هند، عراق، پاکستان، سوييس، بلژيک، نيجريه انجام میشود و حتی در دبيرستان ها و دانشگاه ها نيز زبانهای قوميتها تدريس میشود.

ضرورتِ نقدِ گفتمانِ معاصر فارسی

گفتگوی نشريه ترکی ـ فارسی بيرليک با يوسف عزيزی بنی‌طُرُف

اغلب اينها وابسته به حكومتند يا استاد دانشگاه اند يا كارشناس وزارت خانه هاي مختلف ؛البته بين اينها،تفاوت ديدگاه هم هست ولي در مجموع آنها از ناسيوناليسم افراطی فارس گرا تغذيه مي شوند. به نظر من حتي با اينها هم بايد گفتگو كرد چون اينها ادعاي روشنفكري و آکادمیک بودن دارند.علم،البته نياز به پژوهش دارد و دوری از هر گونه تعصب و تنگ نظري قومی و نژادی که متاسفانه در این آقایان نیست.

موسيقي عربي خوزستان

متن سخنراني يوسف عزيزي بني طرف در تالار انديشه حوزه هنري تهران

کولي هاي - که عمدتا در شهرهاي اهواز و آبادان بودند- در ترويج موسيقي عربي در خوزستان نقش داشتند اما از آنها اصيل تر گرو ه هاي موسيقي "الخشابه" بودند که از مرگ نهايي موسيقي عربي خوزستاني در عصر پهلوي جلوگيري کردند و حتي به ترويج آن در برابر موسيقي مبتذل وکوچه بازاري فارسي هم کمک کردند.

اشتراک در RSS - یوسف عزیزی بنی طرف