الریکه پوتز

در نظرسنجی قانون اساسی جدید، مصریها به ژنرالها رای دادند

خیلی از مصری ها پس از سه سال بحران و درگیری در کشور، امروز فقط به یک چیز فکر می کنند:"آرامش"؛ به همین دلیل با اکثریتی چشمگیر به قانون اساسی جدید رای مثبت دادند، تا ارتش به قدرت بازگردد و اخوان المسلمین به گوشه ای تارانده شود که می تواند در آینده نتیجه خطرناکی را به بار آورد.

اشتراک در RSS - الریکه پوتز