اختر قاسمی

مصاحبه با هوشمند عقیلی خواننده نامی ایران

در حالی که همه ما انتظار ورود وی را از بالا و روی صحنه داشتیم؛ آقای عقیلی با روی خندان در کمال متانت و مهربانی ازدرسالن در بین جمعیت ظاهر شد که باعث خوشحالی و شگفتی همگان گردید.

اشتراک در RSS - اختر قاسمی