عبدالکریم لاهیجی، تون سارای، نالی پیلورگ

کامبوج: تولید کنندگان پوشاک باید به حقوق کارگران احترام بگذارند

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر(FIDH) و سازمان های عضو آن در کامبوج، لیکادهو(LICADHO) و آدهوک(ADHOC) ، امروز در نامه مشترک سرگشاده ای به آقای وان سو لِنگ، رییس انجمن تولیدکنندگان پوشاک کامبوج (GMAC) ، از این انجمن خواستند از حمایت از سرکوب خشونت آمیز کارگران اعتصابی یا اقدام های انتقام جویانه علیه آنها پرهیز و به خواستهای کارگران توجه کند. نسخه هایی از این نامه برای نخست وزیر، وزیر بازرگانی و وزیر کار و آموزش حرفه ای کامبوج ارسال شد.

اشتراک در RSS - عبدالکریم لاهیجی، تون سارای، نالی پیلورگ