یاکوب آگوستین

اندکی جنگ

ترامپ علیه اسد

به دنبال فاجعه انفجارهای شیمیایی در سوریه و فریاد وجدان‌های بیدار در سرتاسر جهان، شمار فراوانی از سران دولت‌های اروپایی و همصدا با آن‌ها مطبوعات کشورهای مربوطه، بدون هرگونه تحقیق و تفحصی، رژیم سوریه را به عنوان متهم اصلی شناسایی و محکوم کردند. این موضع‌گیریِ گویی از پیش تدارک دیده شده، بمب های «تلافی جویانه» آمریکا و تأییدهای بی چون و چرای همین مجامع را به دنبال داشت. مقاله زیر بقلم روزنامه‌نگار معروف آلمانی یاکوب آوگشتاین Jakob Augstein در سایت اشپیگل آن لاین (1) بلافاصله پس از این حمله هوایی نوشته شده است.

لیبرالها و بن بست کاپیتالیسم – دمکراسی

لیبرالها شکایت می کنند که سیاست دچار بیگانگی شده است. رای دهندگان علاقه شان را به سیاست از دست نداده اند بلکه سیاستمداران علا قه شان به مردم را از دست داده اند. والتر بنیامین کاپیتالیسم را دین بت و شخصیت پرستی نامید، یعنی فوق العاده ترین و متعصب ترین نظام اجتماعی، چون بجای دگم و الهیات، بت پرستی حاکم شده، به دین برتر ادیان بدل و بر دوئالیسم ایده آلیسم و رئالیسم غالب گردیده است.

چه درفرانکفورت، چه دراستانبول

تصویروحشیگری وخشونت وسرکوب از تظاهرات مردم استانبول، به چهره ترکیه به عنوان یک کشور رو به توسعه اقتصادی ، خسارت جدی وارد کرد. وتصویر حمله پلیس آلمان با گاز فلفل علیه تظاهرکنندگان درفرانکفورت، نه اینکه اروپایی ها را بی اعتبارمیکند، بلکه عنصربازدارنده ای خواهد شددرتصورمردمی که می خواهند اروپایی ها را مد نظرخودداشته باشند. دولتی که می خواهد برتظاهرکنندگان ومخالفین خود با اعمال خشونت مسلط شود، در برابرچشمان بازجامعه، مشروعیت وقانونیت خود را ازدست می دهد. اجرای خشونت، به ارزرش های قانونیت صدمه می زند. چه درفرانکفورت، چه دراستانبول .

اشتراک در RSS - یاکوب آگوستین