نانسی فریزر

نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه چیست؟

من، به‌شخصه برای شکست نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه اشکی نمی‌ریزم. قطعاً، هراس زیادی به خاطر دولت نژادپرست، ضد مهاجر و ضد زیست‌محیطی ترامپ وجود دارد. اما ما باید نه به خاطر انفجارِ درونیِ هژمونی نئولیبرالیسم و نه متلاشی شدن کنترل آهنین کلینتون در حزب دموکرات سوگواری کنیم.

اشتراک در RSS - نانسی فریزر