مهدی پناهی

بدرود با رفیق

افسوس و صد افسوس
رفیق عزیز مان سیفی اکبری ،
رفیق لحظه های سخت
رفیق پایدار آرزوهای مشترک
رفیق راه های سخت و پر سنلاخ
سنگ‌ صبور روزهای سختمان
پیشگام دانش آموزان اوایل انقلاب
فدایی صدیق راه صلح و سوسیالیزم
زندانی دهه شصت
غمخوار و مدافع زندانیان سیاسی
پرچمدار صداقت و پاکی
بتواره امید و آینده
از میان ما رفت

به مناسبت دومين سالگرد شهادت شاهرخ زمانى

شاهرخ زمانی ازجمله فعالین خستگی‌ناپذیری جنبش كارگرى بود که ضرورت تغییر، تشکل، اعتراض و سازمان‌دهی را در جنبش چپ ایران در مرحله کنونی با پوست و گوشت خود لمس کرده بود و اعتراضات حق‌طلبانه کارگران را سازمان می‌داد، و ضمن بازبينى و بازخوانى تجربيات گذشته به صدای رسای اعتراضات و خواسته‌های آنان تبدیل شده بود.

اشتراک در RSS - مهدی پناهی