کارگری

فرهاد کشوری

ناصر خاکسار انسانی آرمان خواه بود که شورمندانه پای عقایدش استوار ماند و عمر بر سر آن گذاشت. علاوه بر این ها، چیزی که ناصر خاکسار را بدل به انسانی بزرگ و دوست داشتنی در میان کارگران و روشنفکران می ...

درگذشت باران کارامد ضایعه ای برای جنبش کارگری و جنبش چپ ایران است. ما به خانواده و بازماندگان آن زنده یاد، فعالین جنبش کارگری و سندیکائی، چپ ایران و همه مبارزین راه آزادی و عدالت اجتماعی تسلیت...

نظر2
بیورن فینکه - ترجمه رضا کاویانی

یک هفته قبل از این، مرکز آمار اقتصادی در لندن اعلام کرده بود که ده‌ها هزار نیروی کار خارجی که در خلال همه‌ٰگیری کرونا بیکار شده بودند، بریتانیا را ترک کرده و ترجیح داده‌اند که به جای انتظار برای...

مترجم رضا کاویانی

شکایت مدیریت شرکت راه آهن آلمان، علیه اعتصاب اتحادیه لوکوموتیو رانان، در دادگاه کار فرانکفورت شکست خورد. دادگاه کار اعلام کرد: اعتصاب لوکوموتیو رانان می تواند پس از حکم دادگاه ادامه یابد. این...

این روزها، همه از ویروس کرونا فرار می‌کنند تا جان خود و عزیزانشان را از گزند این بیماری مصون بدارند اما به گفته دبیرکل خانه پرستار، پرستاران همواره در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند. مواجهه آن...

ترجمه: رضا کاویانی

۹۵ درصد از اعضاء اتحادیه لکوموتیو رانان به شرکت در اعتصاب رای داده اند.اتحادیه لکوموتیو رانان آلمان با اعتصاب سراسری خود، شرکت راه آهن آلمان را به تعطیلی کشاندند. کلاوس وسلسکی رئیس اتحادیه...

دانیل پولزین - ترجمه رضا کاویانی

سرمایه نمی خوابد، پیشنهاد ممنوعیت کار شبانه که در اولین فرمان کمون پاریس در سال ۱۸۷۱،مورد توجه و تقاضای اولیه جنبش کارگری قرار گرفته بود، در واقع یک خواسته چپ گرایانه بود، که امروز در برنامه...

سعید مقیسەای

یکی از تفاوت های بسیار مهم در این است که حکومت های پوپولیستی بر خلاف حکومت های دیکتاتوری مشابه خود از تظاهرات و حتی اعتصابات کارگری به خودی خود واهمه ای ندارند، و آن ها را به خاک و خون نمی کشند،...

در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی از نامزدهای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران در تبریز بود. او همراه دیگر رفقای سازمانی‌اش، ازجمله رفیق قهرمان جان‌باخته صمد اسلامی، ضمن ارزیابی پیش‌نویس قانون...

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

اتحاد مبارزاتی ما و پیوستن به اعتصاب در چنین سطحی بسیار غرورآفرین است و به همه دست مریزاد میگوییم. اما باید تلاش کنیم که این اتحاد را در شکل پیش برد اعتراضاتمان نیز داشته باشیم. باید با دخالت...

در واقع با گسترش و سراسری شدن اعتصاب کارگری و مصادف شدن برگزاری جلسه دوره ای "گروه ارتباط با ایران در پارلمان اروپا" باعث گردید فعالین تشکل "جمهوریخواهان ایران در بلژیک" برای اطلاع و جلب حمایت...

همه شهروندان می دانیم از زحمات کارگران و دیگر رنجبران این سرزمین است که اقتصاد ملی کشور تقویت خواهد شد. بدین ترتیب جدا از این که حقوق اولیه آنها بی هیچ قید و شرطی باید برآورده شود، ما به جز رشد و...

یورن برایهولز - ترجمه رضا کاویانی

هیئت مدیره کنسرن زیمنس، تصمیم گرفته اند تا بزرگترین کارخانه توربین های گازی جهان را از آلمان به یک کشور که در آنجا دستمزد های بسیار پایینی به کارگران می دهند، انتقال دهند، و موقعیت شغلی۷۵۰ نفر از...

صادق کار

در جمهوری اسلامی وقتی کە می‌خواهند کسی را از زندان آزاد کنند از او می‌خواهند کە پس از مرخص شدن از زندان حق گفتن بلاهایی را کە بر سرش آوردەاند حرفی نزند. بارها از بستگان زندانیان سیاسی شنیدە شدە کە...

نظر1

"نظر سندیکا - اساسا اخراج کارگران بخاطر شرکت در فعالیت سندیکایی ممنوع است. در سایر موارد مورد بە مورد باید برسی و دلایل قانونی محکم برای اخراج وجود داشتە باشد و تشکل کارگری هم آن را تائید کند"....

رحمان

اما نکته‌ی مرکزی این چالش چگونگی برخورد حاکمان است. آنان در مقابل خواسته‌ی بحق کارگران به نیروهای نظامی و امنیتی متوسل شدند و با دستگیری شبانه‌ی کارگران نشان دادند هیچ تغییری در سرشت و عملکردشان...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دفتر حاضر هفتمین و آخرین مجموعه از مقالاتی است از تجربیات جنبش کارگری و اتحادیه ای در دیگر کشورها و وضع جهان کار، که زیر نام "از تجربۀ دیگران" در بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق...

رئیس انتصابی شستا می‌گوید که "بر طبق اصل 44 که فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود، شرکت‌های بزرگ شستا به بخش خصوصی واگذار می‌شوند." نکته مهم این است که شستا اصلا دولتی نیست که حالا بخواهند آن را...

شرایط نابسامانِ طبقه‌ی کارگر قابل کتمان نیست؛ باید بپذیرند که اگر در مزد ۹۷ بازنگری جدی اعمال نشود، خانوارهای کارگری دچار فروپاشی خواهند شد؛ این فروپاشی قابل پیش بینی‌ست؛ همین الان اکثریت قریب به...

بررسی‌ها و مطالعات ما در کمیته دستمزد کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور که به صورت مقایسه‌ای بین دو مقطع هفته آخر دی‌ماه (هفته مورد مطالعه برای تعیین سبد معیشت در سال ۹۶) با هفته اول تیرماه ۹۷...

صفحه‌ها