بنفشه سام گیس

كودكاني كه روي پله فقر نشسته‌اند

حرف‌های دختر تمام شد و مشاور برایش توضیح داد كه این خانم (به من اشاره كرد) خبرنگار است و برای شنیدن حرف‌های تو آمده. دختر سربرگرداند و بدون آنكه اشك‌هایش را پاك كند، به من نگاه كرد و گفت: «چی می‌خوای بشنوی؟ چه فرقی می‌كنه كه بشنوی؟ چی می‌دونی از زندگی ما؟ چی می‌فهمی از زندگی ما؟ می‌فهمی تمام سال رو با یك مانتو سر كردن یعنی چی؟ مانتویی كه هم لباس مدرسه است هم لباس خونه هم لباس كوچه ؟ رشته آش بلدی درست كنی ؟ من بلدم. من هر روز بعد از مدرسه میرم روی پشت بوم خونه مون، رشته آش درست می‌كنم كه بابام راضی بشه كه كمك خرج خونه‌ام و نره همسایه مون رو صدا كنه كه بیاد سراغ من واسه ٥ هزار تومن.»

بخش: 
اشتراک در RSS - بنفشه سام گیس